developer developer .

developer

نصب دستگيره درب ضد سرقت

نصب دستگيره درب ضد سرقت

نصب دستگيره درب ضد سرقت دستگيره يا دستگيره درهاي خراب چيزي است كه همه صاحبان خانه و مشاغل بايد در مقطعي از زمان با آن دست و پنجه نرم كنند. اين كه آيا دستگيره از در
جدا مي شود يا هنگام تلاش براي بازكردن آن تكان مي خورد ، فقط يك موضوع در طول زمان است كه براي كاركنان يا مشتريان شما مزاحمت ايجاد كند. خبر خوب ، تعمير دستگيره درب شل
، يا دستگيره اي كه كاملاً از بين رفته است ، چندان دشوار نيست.

نصب دستگيره درب ضد سرقت

دلايل شل شدن دستگيره يا دسته ها دلايل زيادي براي شل شدن دستگيره درب وجود دارد. برخي عبارتند از:

 • با گذشت زمان متزلزل يا شل مي شود و بايد دوباره تنظيم شود و محكم شود.
 • كهنه شده و در معرض تجمع خاك ، گرد و غبار و ساير آلاينده ها است كه مانع عملكرد دسته يا قفل مي شود.
 • پيچ هاي آن شل يا گم  شده است.
 • ممكن است مكانيزم قفل شدن درب از كار افتاده باشد.[caption id="attachment_7408" align="alignnone" width="259"]نصب دستگيره درب ضد سرقت نصب دستگيره درب ضد سرقت[/caption]

دستگيره درب پيچ دار

استفاده از پيچ هاي ثابت براي محكم نگه داشتن دسته روي دوك معمولي رايج ترين و قديمي ترين روش اتصال دستگيره در است. ساختمانهاي قديمي معمولاً داراي اين نوع
دستگيره در و همچنين سخت افزارهاي جديدتر هستند. سفت كردن دستگيره درب شل كه داراي پيچ و مهره است بسيار آسان است. شما مي توانيد ببينيد كه چگونه دستگيره
نصب دستگيره درب ضد سرقت  به دوك محكم شده است و چگونه كل مجموعه به در محكم مي شود.

دستگيره در با پيچ هاي مخفي

دستگيره در پيچ مخفي يك روش جديدتر براي اتصال بدون پيچ است. اين شامل بستن دستگيره به دوك و اتصال مجموعه به در با استفاده از پيچ هاي پنهان است. دستگاهي كه به آن
نصب دستگيره درب ضد سرقت  ديتنت گفته مي شود در دستگيره هاي بدون پيچ براي اتصال دستگيره در به دوك نخ استفاده مي شود. پيچ ها پنهان شده و در زير يك صفحه قرار دارند.

محكم كردن دستگيره يا دستگيره شل درب

خوشبختانه تعمير دسته يا دستگيره شل كار سختي نيست و مي توانيد با انجام چهار مرحله ساده پس از تعيين انواع دستگيره درب يا دسته اي كه شركت شما دارد ،
اين كار را انجام دهيد.دستگيره يا دسته را برداريد

پيچ هاي باز شده

اگر از پيچ هاي در معرض ديد استفاده مي شود ، بايد پيچ ​​تنظيم شده را پيدا كنيد ، كه معمولاً در قسمت داخلي درب وجود دارد. با استفاده از پيچ گوشتي يا آچار آلن ، پيچ تنظيم شده را باز
كرده و دسته را برداريد ، كه باعث باز شدن محور مي شود. اگر شفت رزوه اي است ، بايد  دسته شفت را بچرخانيد تا با درب هم تراز شود. با كمي پشتيبان گيري ، كمي فضاي لازم را براي
نصب دستگيره درب ضد سرقت  چرخاندن درست دستگيره در نظر بگيريد. سپس پيچ تنظيم شده را محكم كنيد. براي يك شفت بدون نخ ، مي توانيد قبل از اينكه پيچ تنظيم شده را محكم كنيد
، دكمه يا دسته را به راحتي روي شفت و تا سطح درب قرار دهيد.

پيچ هاي مخفي

براي نمايش پيچ هاي مخفي ، هنگام نگاه كردن به دستگيره بايد تعيين كنيد كه سوراخ دسترسي دريچه كجاست. دندانه يك سنجاق است كه با فنر فعال شده و از سوراخ كوچك دستگيره
نصب دستگيره درب ضد سرقت  خارج شده و از چرخش آن جلوگيري مي كند. هنگامي كه پين ​​را پيدا كرديد ، با استفاده از يك پيچ گوشتي تخت ، پين را به سمت پايين فشار دهيد و از شاخه
دوك ، دسته را برداريد.

جداكردن پايه

بعد از اينكه دستگيره در را از شاخه دوك جدا كرديد ، پايه را برداريد. با استفاده از پيچ گوشتي تخت حلقه را به آرامي شل كنيد و از آسيب رساندن به صفحه پشتي جلوگيري كنيد زيرا مي تواند
نصب دستگيره درب ضد سرقت  براي كل قفل مخرب باشد.

پيچ ها را بيابيد و سفت كنيد

بعد از اينكه حلقه را با موفقيت برداشته ايد ، بايد بتوانيد مجموعه پيچ ها را ببينيد. آنها از داخل در پشت صفحه پشتي به داخل صفحه پشتي عبور مي كنند كه كل مجموعه را در كنار هم نگه مي دارد.
نصب دستگيره درب ضد سرقت  صفحه پشتي بيروني را نگه داريد تا حركت نكند ، هر پيچ را جداگانه محكم كنيد.

پايه را بازگردانيد و دسته را دوباره روشن كنيد

دوباره حلقه را روي صفحه پشتي بچسبانيد. اكنون مي توانيد دسته را روي شافت دوك قرار دهيد. هنگامي كه به طور كامل روي شافت دوك چرخيديد ، دسته را بچرخانيد تا سوراخ ها را با دندانه
نصب دستگيره درب ضد سرقت  مرتب كرده و در جاي خود قرار دهيد.

دستگيره هاي در يا اهرم در: كدام را بايد انتخاب كنم؟

وقتي صحبت از درب مي شود ، معمولاً دسته را سليقه شخصي مي دانيم. ما آنقدر به ديدن اهرم درها ، دستگيره ها و ساير اتصالات عادت كرده ايم كه فكر نمي كنيم بيشتر كاربردي باشد. در
نصب دستگيره درب ضد سرقت حالي كه هيچ دليل واحدي براي انتخاب يكي بر ديگري وجود ندارد ، اين مزايا و معايب ممكن است دليلي كافي براي انتخاب دستگيره يا اهرم درب براي بازسازي
منزل شما باشد.

دستگيره هاي درب

حتي ساده ترين طراحي دستگيره درب مي تواند به سبك شما جلوه دهد. با توجه به تعداد بسيار زيادي از طرح ها ، سبك ها و دكوراسيون هاي موجود ، به راحتي مي توانيد يكي را انتخاب
نصب دستگيره درب ضد سرقت  كنيد كه متناسب با سبك و ظاهر در و مبلمان اطراف شما باشد. علاوه بر طرح هاي استاندارد تر ، گزينه هاي تزئيني شگفت انگيزي نيز وجود دارد ،
مانند دستگيره هاي برش شيشه اي يا طرح هاي ني.

دليل براي:

از نظر كاربردي ، آنها مي توانند در صورت مجهز بودن به قفل مناسب ، قفل را با چرخاندن دستگيره به هر جهت بدون توجه به پيكربندي درب شما باز كنند. شما حتي مي توانيد دوك هايي خريداري
نصب دستگيره درب ضد سرقت  كنيد كه دستگيره هاي سازگار را براي استفاده در كمد ها يا هر دري كه لازم نيست دستگيره ها روشن شوند ثابت مي كند. دستگيره هاي درب يك گزينه عالي براي
خواص قديمي است زيرا دستگيره درب بسيار طولاني تر از دسته هاي اهرمي است. بسياري از ملك هاي قديمي داراي درهايي با قفل هاي لبه اي نصب شده روي سطح هستند. دستگيره هاي
نصب دستگيره درب ضد سرقت درب كه براي استفاده روي قفل هاي لبه طراحي شده اند براي اين شرايط مناسب خواهند بود.

قيمت قفل درب ضد سرقت

اگر شكل توپ بسيار ساده است ، هميشه مي توانيد يك دستگيره بيضي شكل يا تخم مرغي انتخاب كنيد كه داراي چسبندگي و اهرم بيشتر است. طرح هاي زيادي براي انتخاب و اندازه وجود
نصب دستگيره درب ضد سرقت دارد كه به شما امكان مي دهد يك دستگيره درب پيدا كنيد كه مكمل درب شما باشد.

دلايل مخالف:

دستگيره هاي درب به طور طبيعي به اندازه دسته هاي اهرمي چنگ نمي زند. اگر از درهايي استفاده مي شود كه از چنگال زيادي برخوردار نيستند مانند كودكان و افراد مسن ، يك دستگيره درب ممكن
نصب دستگيره درب ضد سرقت  است كار با آن را مشكل كند. اين مورد در ساختمانهاي عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد ، جايي كه ما هميشه دسته هاي اهرمي را روي دستگيره درها توصيه مي كنيم.

نصب دستگيره درب ضد سرقت

براي جلوگيري از گير افتادن انگشتان دست توسط چارچوب درها ، دستگيره هاي درب بايد داخل درب قرار گيرند. امروزه درهاي بيشتري موجود است كه داراي شيشه يا ارتفاع كامل هستند و اجازه نمي
دهد دستگيره درب به اندازه كافي در داخل قرار گيرد تا انگشتان بتوانند ايمن باشند. مي توانيد دستگيره هاي در را روي اين درها بگذاريد ، اما براي جلوگيري از گير افتادن انگشتان دست خود بايد در نحوه
نصب دستگيره درب ضد سرقت گرفتن دستگيره ها امتيازاتي قائل شويد.

دستگيره سلطنتي درب ضد سرقت

با توجه به مسئله اي كه در مورد دستگيره هاي درب وجود دارد ، با توجه به يكپارچه سازي قفل هاي امنيتي ، يك گزينه ساده براي درهاي خارجي نيست. در حالي كه قفل هاي امنيتي براي دستگيره
درها وجود دارد ، هيچ كس قفل همه دستگيره هاي درب با رتبه بالا قرار نمي دهد كه شركت هاي بيمه به دنبال آن هستند. براي دستيابي  دستگيره درب ، يك قفل جداگانه و بن بست مورد نياز است.
نصب دستگيره درب ضد سرقت جايگزيني اين است كه سوراخ كليد با دستگير در همخواني ندارد كه براي بعضي ها مسئله است.

اهرم هاي درب

در حوزه دستگيره درها ، اهرم يك فناوري جديد است (اگرچه هنوز صدها سال است كه وجود دارد) ، اهرم در سالهاي اخير بيشتر و بيشتر با طراحي داخلي مدرن ادغام شده است. آنها همچنين در درهاي
خارجي مانند پاسيو و درهاي ورودي متداول شده اند. اهرم هاي درب در طيف گسترده اي از طرح ها و روكش ها موجود است.

دليل براي:

اهرم هاي درب در برابر قدرت و مهارت كاربر با اشكال دستگيره هاي درب مقابله مي كند. احتمالاً مي توانيد حداقل يك مورد را به ياد بياوريد كه در آن شما با موفقيت از آرنج خود براي باز كردن يكي از آنها
نصب دستگيره درب ضد سرقت  استفاده كرده ايد (به احتمال زياد در حال انجام خريد) ، اما اين به خودي خود نشان دهنده راحتي آنها است.اهرم هاي درب يك انتخاب عالي براي درها و درهاي شيشه
اي است كه اجازه نمي دهد قفل با قاب هاي عميق باشد. اصل اساسي طراحي اهرم در به اين معني است كه حتي در باريك ترين قفل هاي عمقي ، هنگام استفاده از اهرم ، هرگز انگشتان خود را
نصب دستگيره درب ضد سرقت بر روي چارچوب درب نمي گيريد.

دستگيره درب ضد سرقت چيني

اهرم هاي درب مي توانند طيف گسترده اي از گزينه هاي صفحه پشتي را از گل رز گرد تا پشتي بلند ارائه دهند كه مي تواند تعدادي از عملكردهاي بالقوه را تسهيل كند. يك اهرم در روي صفحه اي
نصب دستگيره درب ضد سرقت بلندتر مي تواند يك سوراخ كليد يا دور حمام را در خود جاي داده و نياز به خريد جداگانه اين عناصر را آزاد كند. دستگيره هاي در وجود دارد كه در صفحات بلند قرار دارند ،
اما بسيار كم هستند و كاربردهاي بسيار محدودي دارند.

دلايل مخالف:

حتي با وجود طرح هاي سنتي ، اهرم هاي درب موجود در مقايسه با دستگيره هاي درب يك محصول مدرن تر هستند و بنابراين ممكن است به خوبي به ويژگي هاي دوره هاي قديمي توجه نكنند.
نصب دستگيره درب ضد سرقت  عملكرد به وضوح در هر ويژگي مهم است ، اما زيبايي نيز عامل مهمي است و اتصالات متناسب با دوره نمي توانند احساس كلي يك اتاق يا كل ملك را از بين ببرند.

دستگيره ثابت درب ضد سرقت

شكل اوليه اهرم درب به اين معني است كه هنگام عبور از در ، مي تواند روي لباس هاي گشاد گير كند. در بدترين حالت اين مي تواند منجر به پارگي شود. برخي از طرح هاي اهرم درب انتهاي اهرم را
نصب دستگيره درب ضد سرقت  به سمت در باز مي گرداند تا در اين امر كمك كند و همچنين به كساني كه نمي توانند با حركت اهرم به سمت پايين بچسبند ، كمك مي كند. اين طرح ها در كل براي
ساختمانهاي عمومي مناسب تر است.

دستگيره درب ضد سرقت ديجي كالا

دسته هاي اهرمي در طول عمر خود نياز به نگهداري بيشتري دارند زيرا داراي فنرهايي هستند كه اهرم ها را در موقعيت افقي نگه مي دارند. در صورت عدم نگهداري فنرها مي توانند زودتر از دستگيره هاي
ديگر خراب شوند و اهرم ها از بين مي روند كه از نظر زيبايي خوب به نظر نمي رسند. برخي از دستگيره هاي درهاي وارداتي در بازار نيز داراي فنر هستند ، اگرچه لازم به ذكر است كه اين امر به اين دليل
نصب دستگيره درب ضد سرقت است كه ممكن است به خوبي از قفل هاي ارزان قيمت با فنرهاي اصلي استفاده كنند. قفل ها هميشه بايد به اندازه كافي قوي باشند تا دستگيره درب باز نشده را كه بر
روي آن نصب شده است برگرداند.

قيمت قفل درب ضد سرقت

ما متخصصان مرمت هستيم كه هزاران دستگيره درب توليدي جديد را به صورت آنلاين در طيف گسترده اي از سبك ها ، دوره ها و مواد به شما ارائه مي دهيم. چه در حال بازسازي خانه اي به سبك قديمي
نصب دستگيره درب ضد سرقت  باشيد ، چه دستگيره درهاي جديد را براي ساختماني مدرن انتخاب كنيد ، ما مي توانيم به شما در انتخاب طرح هاي كلاسيك جاودانه و عميق براي ظاهر و احساس هر فضا
كمك كنيم.

[caption id="attachment_7409" align="alignnone" width="250"]قيمت قفل درب ضد سرقت قيمت قفل درب ضد سرقت[/caption]

دستگيره درب ثابت

با بيش از 40 سال تجربه ساختمان و مرمت ، ما به مشتريان خود تجربه خريد اختصاصي و شخصي را ارائه مي دهيم. انتخاب دستگيره هاي درب مي تواند كار سختي به نظر برسد. اغلب تكميل كننده ها
مانند دستگيره درها و دستگيره هاي مبلمان در انتهاي فرايند طراحي و ساخت طولاني و طاقت فرسا انتخاب مي شوند. انتخاب انواع دستگيره درها بايد هيجان انگيزترين قسمت ساختمان باشد زيرا اين
نصب دستگيره درب ضد سرقت زماني است كه شما واقعاً دست هاي دكوراتور خود را كثيف مي كنيد و اثر انگشت شخصي خود را در ظاهر و احساس كلي فضاي خود برجاي مي گذاريد. با اين حال ،
غالباً اين قريب به اتفاق است.

دستگيره درب ضد سرقت

تفاوت بين دستگيره درهاي اهرمي و دسته هاي قطره اشك مي تواند كل لحن يك فضا را كاملاً تغيير دهد ، بدون در نظر گرفتن عملكرد طولاني مدت يك درب خاص. موارد زيادي براي در نظر گرفتن وجود
نصب دستگيره درب ضد سرقت  دارد و هرگز نمي توانيد كاملاً مطمئن باشيد كه تا زماني كه در فضا زندگي نمي كنيد كل ظاهر طراحي واقعا چگونه خواهد بود.

نحوه انتخاب دستگيره درب

ما سازندگان و متخصصان مرمت باتجربه اي هستيم ، بنابراين اطلاعات زيادي در مورد دستگيره درها از طرح هاي دوره خاص تا اندازه هاي دوك و قفل هاي سوراخ دار داريم. اگر كمي از غناي انتخاب غرق
شده ايد ، خوشحال مي شويم به شما كمك كنيم. مي توانيد با ما تماس بگيريد و از ما مشاوره بخواهيد يا مي توانيد از خدمات برنامه ريزي رايگان درب ما استفاده كنيد. اگر نقشه هاي خانه خود يا ليستي
نصب دستگيره درب ضد سرقت  از درهاي خريد خود را براي ما ارسال كنيد ، و همچنين سبكي كه در حال برنامه ريزي هستيد ، مي توانيم يك نقل قول دقيق از پيشنهادات طراحي شامل همه چيزهايي كه
براي سفارش نياز داريد ترتيب دهيم.

اولا ، سبك مورد نظر شما چيست؟

اگر يك فضاي موجود را بازسازي كرده ايد يا در حال بازسازي خانه اي با سبك قديمي هستيد ، پس از آن يك سبك خاص را در ذهن خواهيد داشت. طيف وسيعي از دستگيره هاي درب ما شامل بازتوليدهايي
با ظاهر معتبر است كه مي تواند به راحتي جايگزين سبك فدراسيون موجود و دسته هاي درب قديمي شود. دسته هاي برنجي انتخاب شده ما را براي نماي كلاسيك ويكتوريايي يا دستگيره هاي نقره اي درب
نصب دستگيره درب ضد سرقت  ما براي تداعي رنگ هايي مانند شيك ولايت فرانسوي و همچنين ظرافت معاصر جستجو كنيد.

دستگيره درب گرد

دستگيره هاي مسي و طلايي درها مي توانند يك قطعه مبلمان يا يك در را نرم و سخت كنند. هنگامي كه با چوب هاي گرم تركيب مي شود ، مس و طلا تمايل دارند رنگ هاي اطراف خود را منعكس كنند ،
و نور طبيعي و مصنوعي را در رنگ هاي ملايم و گرم نيز جذب كرده و منعكس مي كنند. هنگامي كه آنها با رنگهاي جسورانه تر مانند مشكي مات يا سفيد تركيب مي شوند ، مي توانند مناطق و قطعات
نصب دستگيره درب ضد سرقت برجسته را به وضوح برجسته تر كنند.

دستگيره ايران

اين امر به ويژه براي افرادي كه به دنبال بازسازي و تقويت مجدد قطعات مبلمان قديمي هستند مفيد است. اغلب مبلمان چوبي مي توانند قديمي و خسته كننده به نظر برسند تا زماني كه دستگيره درها
و دستگيره هاي كشو با چيزي معاصر يا كلاسيك و بي انتها عوض شوند. شما مي توانيد به راحتي ده سال ديگر مبلمان چوبي با كيفيت خوب را به روز كنيد و دستگيره هاي مختلف درها را به روز كنيد.
نصب دستگيره درب ضد سرقت  براي چيزي كه واقعاً جسورانه است ، مجموعه اي از چيني و دسته هاي رنگي مختلف را براي يك قطعه انتخاب كنيد ، مانند يك پسر بلند قد يا كمد لباس. در برابر دانه
هاي چوبي ساده ، رنگ ها و بافت ها مي توانند واقعاً ظاهر شده و به قطعات مبلمان قديمي شخصيتي جديد و سرگرم كننده ارائه دهند.

دستگيره در حياط

طراحي داخلي بوهمي متكي بر تركيب نادرست عناصر از جمله رنگ و بافت است. اثاثيه نرم و جسورانه تر را مي توان با دستگيره هاي تميز درب مانند برنج عتيقه و كش هاي حلقه اي مبلمان ضخيم
نصب دستگيره درب ضد سرقت متعادل كرد. پايان ساده روي دستگيره درب مي تواند اثاثيه منزل يا درب شما را به يك بوم خالي بدهد كه مي توانيد با ساير عناصر تزئيني مانند آويزهاي رنگي و فرش
روي آن بسازيد.

دستگيره درب ضد سرقت

اگر در حال جستجوي دستگيره درهاي حمام هستيد . زيبايي طراحي براي اتاقهايي مانند حمام و لباسشويي مي تواند از يك ظاهر طراحي شفاف و سازگار بهره مند شود. جلوه اي كه از مصالح تطبيقي
​​ايجاد مي شود ، اتاق را به هم نزديك مي كند و ظاهر تميز و احساسي به آن مي بخشد كه مصالح ناهماهنگ نمي توانند. براي فضاهاي معاصر ، اغلب بهترين حالت ساده است. يك سبك را انتخاب كنيد
نصب دستگيره درب ضد سرقت و در همه اتاق هاي مرطوب خود به آن پايبند باشيد. هم افزايي بين فضاها به طراحي كلي خانه شما كمك مي كند.

دستگيره درب اتاق

پس از انتخاب سبك خاصي ، انتخاب بطور مستقيم انجام مي شود. اشكال گرد شكل هاي ارگانيك هستند و انسانها وقتي قوس هايي را مي بينند ، زمين گير و راحت هستند. از اين قانون كلي براي
اتاق هايي مانند اتاق خواب و اتاق نشيمن استفاده كنيد. كمك به ايجاد حس آرامش و آرامش در فضا هايي كه براي استراحت در اطراف و خواب طراحي شده اند. براي مثال دستگيره هاي T آشپزخانه
نصب دستگيره درب ضد سرقت براق تر را براي فضاهاي كاربردي نگه داريد.

قيمت قفل درب ضد سرقت

اگر دستگيره درب هاي كاربردي را انتخاب مي كنيد ، ارتفاع و وزن درب مورد نظر را در نظر بگيريد. آيا براي كابينتي در نظر گرفته شده است كه استفاده زيادي از آن مي شود؟ آيا شما نياز به باز كردن يك
كشو بيشتر از ديگران داريد؟ دستگيره هاي درب راحتي را انتخاب كنيد كه از ابتدا با عملكرد و طراحي هماهنگ شوند. شما از فضاهايي مانند آشپزخانه ، دفتر خانه و حمام خود بسيار استفاده مي كنيد
نصب دستگيره درب ضد سرقت ، بنابراين راحت بودن و كاربردي بودن بايد به اندازه رنگ ، متريال و بافت انتخاب نهايي طراحي شما را آگاه كند.

دستگيره در حياط

هنگام تعويض دستگيره درها مانند موارد مشابه ، ممكن است لازم باشد اندازه سوراخ و اندازه دوك را بدانيد. متأسفانه ، همه دستگيره هاي در را نمي توان هميشه با نسخه تكثير جايگزين كرد ، بنابراين
اگر فقط از يك دستگيره از دستگيره هاي دو درب نياز داريد ، ممكن است براي پيدا كردن دكمه مناسب متناسب باشيد. طيف گسترده اي از دستگيره هاي درب توليدي با ظاهر معتبر دقيقاً براي آن احتمال
نصب دستگيره درب ضد سرقت  جمع آوري شده است. اگر مطمئن نيستيد كه آيا مي توانيد دستگيره درب مورد نظر خود را با نسخه تكثير شده جايگزين كنيد ، يك پيام سريع براي ما ارسال كنيد و ما مي
توانيم پاسخگوي شما باشيم.

[caption id="attachment_7410" align="alignnone" width="251"]دستگيره در حياط دستگيره در حياط[/caption]

قيمت دستگيره درب ضد سرقت

اغلب اگر ما دقيقاً آنچه را كه در انبار به دنبال آن هستيد در اختيار نداريم ، مي دانيم كه از كجا مي توانيم آن را تهيه كنيم ، آيا مي توانيم يك تغيير سريع در محصول موجود ايجاد كنيم يا حداقل در جهت
نصب دستگيره درب ضد سرقت مكان موردنظر خود فكر كنيد شايد بتوانيد آن را پيدا كنيد .

دستگيره درب ضد سرقت ديجي كالا

وقتي هر يك از دستگيره هاي درب ما را سفارش مي دهيد ، يكي از كاركنان آگاه ما قبل از ارسال سفارش شما را بررسي مي كند. قبل از ارسال سفارش شما مواردي مانند اندازه و سازگاري بين سبك
هاي انتخاب شده را بررسي مي كنيم و هر چيزي را كه فكر مي كنيم ممكن است براي شما مناسب نباشد ، مشخص مي كنيم. ما همچنين مي توانيم مطمئن شويم كه آيا همه چيز مورد نياز براي نصب
نصب دستگيره درب ضد سرقت  را داريد و فوراً از دستگيره هاي درب جديد خود استفاده كنيد. صرفه جويي در وقت و تشديد همه شما بخشي از خدمات است.

دستگيره درب ايران

در تلاش براي يافتن طيف مناسبي از دستگيره درها در نزديكي خود هستيد؟ دستگيره درها را به صورت آنلاين از هر نقطه در ايران خريداري كنيد و ما آنها را درب منزل شما تحويل مي دهيم. ما دستگيره هاي
دستگيره درب خود را به تمام  مناطق ايران ارسال مي كنيم. مجموعه دستگيره هاي درب گرد و بيضي ما يكي از جامع ترين در ايران است ، ما بيش از 2000 دستگيره مختلف دربي بيضي و گرد را در طيف
نصب دستگيره درب ضد سرقت  وسيعي از روكش ها مانند سياه ، ساتن و برنج براق ، برنز روغن ماليده ، نيكل صيقلي و ساتن ، ارائه مي دهيم. برنج عتيقه و مس عتيقه و بسياري ديگر.

قيمت قفل درب ضد سرقت

اگر به دنبال دستگيره اي از دوران خاصي هستيد ، چرا دستگيره هاي درب آرت دكو يا دستگيره هاي درب خانه ي ييلاقي را مرور نكنيد. با هر سبكي كه دنبالش هستيد ، امروز دستگيره هاي درب ما را مرور
نصب دستگيره درب ضد سرقت كنيد و مطمئناً چيزي مناسب پيدا خواهيد كرد.

آنچه هنگام خريد دستگيره درب بايد بدانيد

 • اطمينان حاصل كنيد كه سخت افزار درب با ضخامت درب شما كار مي كند
 • به اندازه گمانه مورد نياز دستگيره درب توجه كنيد
 • مطمئن شويد كه دستگيره هاي تعويض درب مناسب درب شما باشد
 • قسمت پشتي مورد نياز براي تعويض دستگيره هاي درب را بررسي كنيد
 • تعيين كنيد كه پيچ و مهره داراي پيكربندي گوشه گرد يا گوشه مربع است
 • دستگيره هاي درب خريداري شده بايد مناسب برنامه باشد
 • درجه ايمني را براي انواع مختلف دستگيره درهاي ورودي بررسي كنيد
 • به دنبال طرح هاي امنيتي ممتاز با روكش هايي باشيد كه با موضوع طراحي خانه شما مطابقت داشته باشد

دستگيره درهاي نيمه ساختگي

دستگيره هاي نيمه ساختگي دستگيره هاي بدون قفل شدن درها هستند كه هنگام باز يا بسته شدن درب نيازي به چرخش يا چرخش ندارند. در عوض ، شما به سادگي در را بكشيد تا در باز شود. دستگيره
نصب دستگيره درب ضد سرقت هاي نيمه ساختگي درها عمدتا در درهاي دوتايي كه كنار هم بسته مي شوند ، مانند درهاي كابينت و كمد لباس استفاده مي شود.اين نوع دستگيره هاي درب تزئيني هستند
و براي كاربردهايي كه نيازي به قفل ندارند ايده آل هستند. آنها در طيف گسترده اي از سبك هاي طراح و در دسترس هستند تا به راحتي با دكوراسيون داخلي و جذابيت معماري شما مطابقت داشته باشند.
نصب دستگيره درب ضد سرقت نصب آنها نيز ساده است و گزينه اي ارزان براي برنامه هاي بدون قفل در خانه شما است.

دستگيره هاي درب پاساژ

دستگيره هاي پاساژ دستگيره هاي داخلي بدون قفل درهايي هستند كه آزادانه مي چرخند و كليد ندارند. آنها با يك قفل كار مي كنند و براي باز كردن درب نياز به چرخاندن دسته دارند. اين نوع داراي دو
نصب دستگيره درب ضد سرقت دستگيره بدون قفل در دو طرف درب است و براي راهروها ، گنجه ها و اتاقهايي كه به حريم خصوصي نياز ندارند ايده آل است.

خريد دستگيره درب سرويس بهداشتي

اين نوع دستگيره هاي درب نيز در طيف گسترده اي از سبك ها و تزئينات موجود است تا با جذابيت معماري و دكوراسيون داخلي شما تركيب شود. برخلاف دستگيره هاي نيمه ساختگي يا اهرم هايي كه
نصب دستگيره درب ضد سرقت نمي چرخند ، اين دستگيره ها فقط فاقد قابليت قفل شدن هستند.

دستگيره هاي درب حريم خصوصي

دستگيره درهاي حريم خصوصي براي درهاي داخلي طراحي شده است. آنها را مي توان با يك كليد اضطراري در خارج و يك دكمه يا دكمه چرخاندن از داخل قفل و باز كرد. اين نوع دستگيره به جاي امنيت
نصب دستگيره درب ضد سرقت براي حفظ حريم خصوصي طراحي شده است. در موارد اضطراري ، قفل را مي توان از بيرون با كليد اضطراري يا شيء باريك از طريق يك سوراخ كوچك در دستگيره بيروني باز كرد.

دستگيره درب ضد سرقت

اين نوع دستگيره درب معمولاً براي اتاق خواب ، حمام و اتاقهايي كه نياز به حريم خصوصي دارند استفاده مي شود. آنها در طيف گسترده اي از طرح ها ، سبك ها و دكوراسيون موجود هستند تا دكوراسيون
نصب دستگيره درب ضد سرقت داخلي خانه شما را تكميل كنند.

دستگيره هاي درب انبار

دستگيره هاي درب انبار براي درهاي ذخيره سازي استفاده مي شود ، جايي كه ورودي درب بيرون هميشه بايد قفل باشد مگر اينكه با كليد باز شود. هنگامي كه كليد برداشته مي شود ، قفل دستگيره در
به حالت قفل شده باز مي گردد. از داخل ، درب در هر زمان آزادانه باز مي شود. حتي اگر درب از داخل باز شود ، به محض بسته شدن دوباره در قفل مي شود. اين باعث مي شود كه هيچ كس در يك اتاق
نصب دستگيره درب ضد سرقت  ذخيره بدون پنجره محبوس نشود.

قيمت قفل درب چوبي

اين نوع دستگيره درها در اتاق هاي انبار استفاده مي شود و اغلب داراي درجه آتش سوزي UL 3 ساعته ، و همچنين انواع سبك ها و روكش هاي متناسب با نياز شما است. اطمينان حاصل كنيد كه درجه
نصب دستگيره درب ضد سرقت دستگيره هاي انبار و ساير قفل ها را براي اطمينان از امنيت بالاي ذخيره سازي بررسي كنيد.

دستگيره هاي درب ورودي كليد خورده

دستگيره هاي ورودي داراي كليد با يك كليد در دستگيره بيروني يا يك دكمه چرخاندن در دستگيره داخلي قفل يا باز مي شوند. اين عملكرد با ويژگي خروج اضطراري داخلي فقط در صورت بروز آتش سوزي
نصب دستگيره درب ضد سرقت يا ساير موارد اضطراري طراحي شده است.

دستگيره درب ثابت

در برخي موارد ، مكانيزم قفل/كليد نيز مي تواند در دو طرف درب قرار گيرد. اين دستگيره ها بيشتر در درهايي كه نياز به امنيت بيشتري دارند استفاده مي شوند ، مانند درهايي با پنجره هاي مجاور يا پانل
نصب دستگيره درب ضد سرقت هاي شيشه اي كه به اندازه كافي نزديك هستند تا كسي بشكند ، به داخل برسد و قفل در را باز كند.

خريد دستگيره درب

اين نوع دستگيره درها بيشتر در درهاي بيروني يافت مي شوند ، اما مي توان از آنها در درهاي داخلي نيز استفاده كرد. آنها داراي يك دنده هستند كه امنيت قفل را افزايش مي دهد. دستگيره هاي كليدي
نصب دستگيره درب ضد سرقت درب ورودي اغلب داراي ويژگي هاي مختلف امنيتي از جمله درجه بندي ايمني هستند.


برچسب: https://fara-sanat1.ir/، خريد دستگيره درب، دستگيره درب، دستگيره در، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۴۳:۵۰ توسط:reza ghorbani موضوع:

قيمت دستگيره درب ورودي

قيمت دستگيره درب ورودي

قيمت دستگيره درب ورودي دستگيره درب چوبي با وجود رنگ بندي متفاوت و درخشندگي و جلوه گري خاصي كه دارد سبب زيباتر به نظر رسيدن طراحي‌هايي كه بر روي درب قرار دارند مي‌شود؛
زيرا درب‌هاي چوبي معمولاً به رنگ‌هاي قهوه‌اي تيره و روشن طراحي مي‌شوند و استفاده از يك دستگيره با رنگ متضاد بر روي درب مي‌تواند كنتراست رنگي هيجان‌انگيزي را به وجود بياورد.

قيمت دستگيره درب ورودي

 

[caption id="attachment_7041" align="alignnone" width="300"]قيمت دستگيره درب ورودي قيمت دستگيره درب ورودي[/caption]

دستگيره درب چوبي با توجه به نماي ظاهري درب و محل قرارگيري آن انتخاب مي‌شود و داراي مدل‌هاي بسيار متنوعي مي‌باشد. در ادامه برخي از انواع دستگيره‌هاي ارائه شده براي درب‌هاي
چوبي به همراه ويژگي‌هاي آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

دستگيره درب

ما در فروشگاه ابزار يراق بهترين دستگيره هاي درب را از لحاظ كيفيت و قيمت به فروش مي رسانيم. اين دستگيره ها همگي از برندهاي معتبر و داراي ضمانت نامه هستند. براي اطلاع از ليست
محصولات مرتبط با دستگيره در با شماره هاي درج شده در سايت تماس بگيريد.بهترين و با كيفيت ترين نوع دستگيره را به صورت عمده و تكي از ما تهيه كنيد.

انواع دستگيره درب چوبي

درب هاي چوبي خود داراي كاربرد هاي گسترده اي هستند.از درب ورودي ساختمان تا درب اتاقي و درب سرويس بهداشتي ميتواند از جنس چوب باشد. با توجه به كاربرد درب چوبي دستگيره درب
چوبي هم بايد متناسب با آن انتخاب و نصب شود.

دستگيره درب چوبي ورودي ساختمان

دستگيره درب چوبي ورودي ساختمان با ساير دستگيره‌هايي كه براي درب‌هاي قسمت داخلي انتخاب مي‌شوند متفاوت است. بيشتر دستگيره‌هايي كه براي ورودي ساختمان استفاده مي‌شوند
قيمت دستگيره درب ورودي از جنس دستگيره پلاك هستند و براي آن‌ها قفلهاي ويژه‌اي در نظر گرفته مي‌شود.

طراحي‌هاي خاص

امروزه توليدكنندگان دستگيره درب ورودي از مدل‌هاي قديمي پيروي نمي‌كنند و بر روي دستگيره درب مي‌توانيد طراحي‌هاي خاص و ويژه‌اي را مشاهده كنيد كه سبب زيباتر نشان دادن درب
ورودي مي‌شوند.انواع دستگيره درب چوبي ورودي در دو رنگ طلايي و نقره‌اي ارائه مي‌شوند و با توجه به نوع رنگ بندي درب مي‌توانيد دستگيره دلخواهتان را انتخاب و جهت باز و بسته كردن
قيمت دستگيره درب ورودي درب ورودي و زينت بخشيدن به آن استفاده كنيد.

دستگيره درب چوبي ورودي

دستگيره درب از جمله وسايلي است كه بدون آنكه متوجه شويم در روز بارها از آن استفاده مي كنيم. از اين رو انتخاب آن هم از نظر زيبايي و هم از نظر كيفيت بسيار حائز اهميت مي باشد.
اين وسيله برخلاف اندازه كوچك خود، بسيار كاربردي بوده و در دكوراسيون داخلي به چشم مي آيد. دستگيره از مواد مختلفي ساخته مي شود و از نظر مدل بسيار متنوع است.

دستگيره درب آپارتمان

دستگيره درب ورودي آپارتمان با توجه به نقش و نگارهاي روي درب و رنگ بندي آن انتخاب مي‌شود. اگر درب ورودي منزلتان ساده و يكدست طراحي شده است، اين امكان را داريد كه از بين انواع
دستگيره در ساده يا مدرن و امروزي يك گزينه را انتخاب كنيد.

دستگيره درب ساده

دستگيره درب ساده بيشتر براي محيط‌هاي اداري و رسمي مناسب است و براي درب منزل مسكوني بهتر است دستگيره‌اي با طراحي كاملاً متفاوت با درب در نظر گرفته شود. زيرا ساده بودن
قيمت دستگيره درب ورودي درب ساختمان زيبايي دستگيره را بيشتر به نمايش مي‌گذارد.

طراحي‌هاي ساده و قديمي درب‌هاي چوبي

بيشتر درب‌هاي چوبي ورودي داراي طراحي‌هاي ساده و قديمي هستند، اما با توجه به اين كه ورودي هر ساختمان نشان دهنده شخصيت، ذوق، سليقه و هويت ساكنين خانه است، بسياري
قيمت دستگيره درب ورودي از افراد سعي مي‌كنند بهترين نمونه را از بين درب‌هاي مدرن به عنوان درب ورودي منزل خود انتخاب كنند.

دستگيره درب ورودي آپارتمان

دستگيره درب ورودي آپارتمان براي درب‌هاي مدرن بهتر است از بين جديدترين مدل‌ها انتخاب شود. اين دستگيره مي‌تواند به رنگ طلايي، نقره‌اي يا برنزي باشد. دستگيره‌هاي طلايي بيشتر براي
درب‌هايي مناسب هستند كه به رنگ قهوه‌اي روشن، قهوه‌اي تيره و كرم يا سفيد در نظر گرفته شده اند. دستگيره نقره‌اي نيز براي درب‌هاي قهوه‌اي تيره، مشكي و رنگ‌هايي كه با آن در تضاد
قيمت دستگيره درب ورودي هستند بهترين گزينه محسوب مي‌شود.

دستگيره درب اتاقي

درب اتاق ها معمولا ازجنس چوب يا ام دي اف هستند كه تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و از همه اين نوع درب ها با نام درب چوبي اتاقي ياد ميشود.دستگيره درب چوبي اتاقي يكي از لوكس ترين
يراق آلات بكار رفته در درب است كه انتخاب درست و هماهنگا بين درب و دستگيره زيبايي خاصي به دكوراسيون محل زندگي و كار شما مي بخشد.فروشگاه ابزار يراق فعال در زمينه توليد و پخش
انواع دستگيره درب با قيمت مناسب آماده خدمت رساني به شما عزيزان مي باشد. با ما تماس بگيريد.فروشگاه ابزار يرق بزرگترين مركز پخش انوع دستگيره فوروارد ، قفل فوروارد و دستگيره ريوارد
قيمت دستگيره درب ورودي مي باشد.

دستگيره درب سرويس بهداشتي

درب سرويس بهداشتي معمولا از جنس pvc ضد آب ميباشد.دستگيره به كار رفته در اين نوع از درب ها معمولا از نوع دستگيره پلاك انتخاب ميشود. قيمت دستگيره درب ورودي

[caption id="attachment_7042" align="alignnone" width="300"]دستگيره درب ورودي دستگيره درب ورودي[/caption]

براي تعيين راست بازشو يا چپ بازشو بودن درب سرويس بهداشتي خود مي‌بايست هنگامي كه بيرون سرويس قرار گرفته ايد به اين موضوع توجه كنيد كه با كدام دست درب آن را باز مي‌كنيد؛ اگر
درب را با دست راست خود باز مي‌كنيد نيازمند تهيه دستگيره راست بازشو هستيد و اگر براي اين كار از دست چپ خود استفاده مي‌كنيد درب سرويس شما با كالاي چپ بازشو باز مي‌شود.

دستگيره هاي يك تكه اي

با اين وجود فارغ از هر نوع دسته بندي، آنچه در تهيه يك دستگيره حائز اهميت است اين است كه آيا اين محصول به خوبي از عهده ايفاي نقش اصلي خود يعني باز و بسته كردن درب برمي‌آيد يا نه؟
دستگيره پلاك سرويس از جمله دستگيره هاي يك تكه اي است كه به لطف ظاهر لوكسش توجه نصابان و مصرف كنندگان زيادي را به خود جلب كرده است. اين دستگيره در دو مدل چپ بازشو و
قيمت دستگيره درب ورودي راست بازشو توليد و به بازار عرضه شده است و همانطور كه از نام آن پيداست قابليت نصب بر روي درب توالت و حمام در ساختمان را دارد.

دستگيره لوكس

در نهايت گفتني است هر دو مدل چپ بازشو و راست بازشوي دستگيره لوكس برنز استيل بدون پك قفل و سيلندر قفل به فروش مي‌رسد از اين رو مصرف كننده مي‌بايست تجهيزات جانبي مورد
نياز آن نظير سيلندر قفل درب كلاويس مدل 7 سانت را به صورت جداگانه خريداري نمايد. در نهايت مي‌توان قيمت مناسب اين محصول را نيز يكي از مشخصات آن برشمرد كه موجب مي‌گردد مصرف
قيمت دستگيره درب ورودي كننده با صرف كمترين هزينه به بهترين كيفيت و كارايي دست يابد.

دستگيره درب چوبي دو تكه

دستگيره درب چوبي دو تكه يكي از بهترين انتخاب ها براي ايجاد يك ظاهر شيك و زيبا است. در مقاله مربوط به انواع دستگيره درب دوتكه به مفصل در باره اين مدل دستگيره و مدل هاي متنوع آن
قيمت دستگيره درب ورودي بحث شده است.

دستگيره درب چوبي ارزان

طراحي و رنگ آميزي اغلب دستگيره درب چوبي كاملاً مطابق با دكوراسيون امروزي صورت مي‌پذيرد. از اين رو دستگيره درب اتاق زيتوني در فضاي داخلي منزل يا دفاتر كار، به خوبي با محيط اطراف
همگون مي‌شود. اين طراحي به روز موجب مي‌گردد تا محصول كاملاً مناسب انواع درب چوبي و داخلي ساختمان بوده و حتي براي درب سرويس هاي بهداشتي نيز مورد استفاده قرار گيرد. نكته آخر
قيمت دستگيره درب ورودي در خصوص طراحي اين محصول ايراني، بهره گيري از الگوي روز است كه منجر به ساخت طرح هاي نوين در اين محصولات مي‌گردد.

مهمترين ويژگي هاي دستگيره درب جوبي

يكي از مهمترين ويژگي هاي دستگيره درب جوبي اين است كه در عين كاربردي بودن و كيفيت قيمت مناسبي هم داشته باشد. براي تهيه بهترين نوع دستگيره با كيفيت و قيمت مناسب با ما تماس بگيريد

.قيمت دستگيره درب

دستگيره درب يكي از پر استفاده ترين يراق آلات در صنعت درب و ساختمان است. ما سعي داريم قيمت دستگيره درب ارائه شده به مشتريان عزيز بسيار منصافانه باشد و كمترين سود كار عرضه
محصولات را انجام خواهيم داد. به همين دليل هم فروشگاه ابزار يراق به عنوان بزرگترين عرضه كننده انواع يراق آلات در كشور شناخته شده است و داراي مشتريان ثابت از سراسر كشور است.از
قيمت دستگيره درب ورودي ديگر تجهيزات يك درب با كيفيت و امن مي توان به چشمي ديجيتال اشاره كرد.شما عزيزان براي خريد اين محصولات مي توانيد با ما تماس بگيريد.

انواع خريد دستگيره درب

دستگيره درب ها در طرح ها و كاربردها مختلف طراحي و توليد ميشوند. با توجه به نوع كاربرد دستگيره درب به چند گروه تقسيم ميشود.شامل:

دستگيره درب اتاقي
دستگيره درب حياط
دستگيره درب ورودي آپارتمان
دستگيره درب سرويس بهداشتي

دستگيره ريوارد

دستگيرها از لحاظ ظاهري به دو نوع دستگيره پلاك يا يك تكه و دستگيره رزت يا دوتكه شناخته مي شوند. قيمت دستگيره درب ورودي

دستگيره پلاك

بر روي دستگيره پلاك جاي نصب يك عدد قفل وجود دارد، اين مدل از دستگيره ها بيشتر به عنوان دستگيره اتاق خواب هاي منازل مسكوني مورد استفاده قرار مي گيرد اما با وجود جاي نسب قفل شما
مي توانيد از مدل مذكور براي درب هاي ساختمان و ادارات هم استفاده كنيد.توجه داشته باشيد براي قفل دستگيره پلاك مدلي را انتخاب نماييد كه بيشترين هماهنگي را با دستگيره داشته باشد،
قيمت دستگيره درب ورودي در صورت ست نبودن قفل با دستگيره به هنگام باز وبسته كردن دچار مشكل خواهيد شد.

دستگيره رزت دوتكه

دستگيره دو تكه به واسطه طراحي خاصي كه دارد براي استفاده در درب‌هاي ضد سرقت يا درب‌هاي سرويس بهداشتي گزينه مناسبي مي‌باشد.اين دستگيره به دو صورت سوييچي و كليددار ارائه
مي‌شود.اين دستگيره ها براي افرادي كه اهميت زيادي به طراحي داخلي و دكوراسيون مي دهند يكي از انتخاب هاي اوليه است كه در انواع رنگ هاي زيتوني ، كروم ، استيل مات ، طلايي ، كافه اي
قيمت دستگيره درب ورودي و.. موجود مي باشند.

دستگيره كليدي

دستگيره در اتاق خواب مناسب نصب بر روي ساير درب هاي موجود در منزل است. كه از نظر قيمت، مدل، رنگ و شكل ظاهري داراي تنوع زيادي است. دستگيره در اتاق خواب به دو صورت كليدي و
سوئيچي عرضه مي شود كه البته در بيشتر موارد از انواع مدل هاي دستگيره كليدي استفاده مي شود.

دستگيره درب سوئيچي

اگر قصد داريد براي دفتر اداري ,اتاق و…دستگيره بخريد پيشنهاد ميكنيم كه از ميان مدل هاي سوئيچي يكي را انتخاب كنيد. تنها نكته اي كه در رابطه با دستگيرههاي سوئيچي وجود دارد اين است
قيمت دستگيره درب ورودي كه براي نصب نياز به سيلندر و قفل درب دارند. براي خريد عمده سيلندر قفل با ما تماس بگيريد.

[caption id="attachment_7043" align="alignnone" width="225"]قيمت دستگيره درب قيمت دستگيره درب[/caption]

دستگيره درب سرويس

همانگونه كه از نام ان مشخص است اين مدل را مي توان بر روي درب سرويس بهداشتي و حمام نصب كرد. با نصب دستگيره ي سرويس نمي توان درب را از بيرون قفل كرد و از داخل نيز با اهرم
باز و بسته مي شود. تفاوت ان با ساير مدل ها دراين است كه در مواقع ضروري مي توان درب را از بيرون نيز باز كرد. به عنوان مثال اگر كودكمان درب را قفل كرده و نتواند آن را باز كند با استفاده از
قيمت دستگيره درب ورودي يك پيچ گوشتي مي توان مسئله را حل كرد.

دستگيره در ورودي

دستگيرهاي درب ورودي يكي از اجزاي مهم در طراحي داخلي و دكوراسيون مي باشد و همچنين از بابت امنيت از ويژگي هاي مهم درب محسوب مي شود. در اين مدل معمولا يكطرف ثابت بوده
و سمت داخل به زبانه قفل متصل مي باشد و همچنين امكان نصب مغزي و سيلندر روي ان وجود دارد. ولي براي درب هاي داخلي دستگيره بايد از هر دو طرف عمل نمايد در خريد اين دستگيره
جهت باز شدن درب اهميت فراواني وجود دارد. به عبارت ديگر پيش از خريد به باز شدن درب ساختمان از سمت چپ و يا راست دقت كنيد. اين مسئله در مشخصات فني با عنوان راست باز شو
قيمت دستگيره درب ورودي و چپ بازشو نشان داده مي شود.

جديد ترين مدل دستگيره درب

جنس دستگيرها معمولا از زاماك، آهن يا آلومنيوم مي باشد و روكش آن به روش الكتروليز آبكاري مي شود و در رنگ هاي طلايي، كروم، زيتوني ، كافه اي و ساير رنگ هاي ديگر موجود مي باشد
كه در طول زمان و استفاده همان شفافيت و رنگ اوليه خود را حفظ مي كند معمولا وزن دستگيره يكي از فاكتور هاي مهم در انتخاب است كه هرچه سنگينتر باشد احتمال استفاده از آلياژ مناسب
قيمت دستگيره درب ورودي در آن زياد است و از بابت مقاومت و كارايي عمر طولاني تري خواهد داشت.

انتخاب دستگير ه ها

در انتخاب دستگيرها به طرح و رنگ آن نيز بايد دقت كرد كه هم با رنگ درب و هم دكوراسيون داخلي و حتي ساير لوازم دكوراسيون نيز هماهنگ باشد. پس انتخاب دستگيره مناسب براي در هم از
بابت كيفيت و هم از بابت زيبايي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد كه بازار يراق سبحاني آماده ارايه بهترين محصولات در اين زمينه به هموطنان عزيز مي باشد.فروشگاه يراق ابزار جديد ترين مدل
قيمت دستگيره درب ورودي هاي دستگيره درب را تهيه و عرضه مي نمايد. براي اطلاع از موجودي محصولات با ما تماس بگيريد.

دستگيره درب ريوارد

دستگيره ريوارد يكي از بهترين و باكيفيت ترين انواع دستگيره است.يراس تهيه و اطلاع از قيمت دستگيره درب ريوارد با ما تماس بگيريد. قيمت دستگيره درب ورودي

دستگيره درب فوروارد

از ديگر برندهاي معروف در دسته دستگيره درب ها و يراق آلات ،برند فوروارد است.دستگيره forward همواره به عنوان يكي از پرطرفدار ترين محصولات در زمينه دستگيره درب شناخته شده است.

دستگيره درب كلون

كلون فعاليت خود را از سال 1389 در زمينه توليد دستگيره ، انواع قفل ، دستگيره كابينتي و ريل آغاز و تا به امروز با نگاه به شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ، بالغ بر هزار موقعيت
شغلي به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد نموده است . كلون همچون نام خود كه برگرفته از اصالت ايرانيست سعي كرده تا اين اصالت را به دانش روز دنيا پيوند زده تا محصولي با كيفيت
قيمت دستگيره درب وروديجهاني ارائه نمايد .

كاربرد دستگيره چيست؟

شايد باور اين موضوع سخت باشد ، اما دستگيره يكي از اصلي ترين يراق آلاتي مي باشد كه روزانه خواسته يا ناخواسته بارها و بارها آن را لمس ميكنيد.و از آن جهت ورود و خروج ، در منزل ،
قيمت دستگيره درب ورودي محل كار و مكانهاي عمومي استفاده مي كنيد.

دستگيره چيست؟

دستگيره اصطلاحا به يراق آلاتي گفته ميشوند كه نقش اساسي در ورود و خروج ساختمانها (مسكوني و يا محل كار) داشته و همينطور نقش بسزايي در امنيت و ايمني ساختمان ايفا ميكند.
قيمت دستگيره درب ورودي اصلي ترين موردي كه قبل از خريد دستگيره حائز اهميت است جنس دستگيره و روكش آن مي باشد.

چه مواد اوليه اي براي ساخت و توليد دستگيره مناسب است؟

دستگيره هاي توليدي ما از مواد اوليه زاماك ، آلومينيوم و برنج تهيه مي شوند و سپس با روكش هاي متنوع وارد بازار مي شوند.مواد اوليه از آن جهت حائز اهميت است كه باعث مقاومت بيشتر
قيمت دستگيره درب ورودي دستگيره مي شود.البته رعايت اصول طراحي دستگيره نيز در حفظ مقاومت آن نيز بسيار اهميت دارد.

تنوع رنگ دستگيره درب

از آنجايي كه جلوه و زيبايي يك درب با توجه به يك رنگ بودن و ساده بودن آن به دستگيره اي كه نصب مينماييد بستگي دارد بايد اين نكته را در نظر گرفت كه انتخاب مدل دستگيره و رنگ آن
جزو پارامترهاي اصلي هست كه عموما معماران ، طراحان داخلي ساختمان و كساني كه نسبت به هنر و اصول دكوراسيون داخلي اهميت مي دهند توجه بسزايي ميكنند.

تنوع رنگي براي مدل هاي دستگيره هاي درب

لذا بيشترين تنوع رنگي براي اكثر مدل هاي دستگيره هاي درب  در بازار موجود مي باشد.تنوع رنگ دستگيره هاي درب در كل 12 رنگ مي باشد كه اصلي ترين رنگهايي كه در بيشتر
دستگيره ها موجود مي باشد شامل:
قيمت دستگيره درب ورودي  روكش تيتانيوم (طلايي) ،كروم ،نيكل خش دار و نيكل مات ،سياه و سفيد ،زيتوني ،برنز ،برنجي ،صدفي مي باشد.

دستگيره هاي استيل

دستگيره هاي استيل كه اصطلاحا با نام دستگيره بيمارستاني نيز شناخته مي شوند نيز در دسته دستگيره هاي درب مورد استفاده مردم قرار دارد. دستگيره هاي استيل رزت با طراحي
هاي متنوع در بازار موجود مي باشد.

راهنماي خريد دستگيره درب:

امروزه دستگيره در در مدلهاي مختلفي ساخته شده به همين دليل انتخاب يك دستگيره مناسب ممكن است مشكل باشد پس بايد بيشتر دقت كنيد تا بتوانيد بهترين و با كيفيت ترين
مدلهاي دستگيره را خريد كنيد.دستگيره هاي درب بدليل كوچك بودن آن ممكن است فكر كنيد كه هيج تاثيري در زيبايي دكوراسيون خانه ندارند اما با توجه به اينكه كوچك هستند بيشتر
به آن توجه ميشود و اگر دستگيره زيبايي را خريد كنيد زيبايي دكوراسيون خانه را بيشتر ميكند.

انواع مختلف دستگيره ها

دستگيره هاي در انواع مختلفي دارند كه با توجه به ساختار و ظاهر خود دسته بندي ميشوند. اگر در خانه ي خود افراد سالمند داريد پس از دستگيره هاي ساده استفاده كنيد تا بتوانند
براحتي از آن استفاده كنند. دستگيره هاي ساده و سنتي نيز ميتوانيد در دكوراسيون خانه ي خود استفاده كنيد اما اگر به دنبال يك دكوراسيون زيبا هستيد سعي كنيد از دستگيره هاي
اهرمي مدرن استفاده كنيد.استايل و سبك دستگيره درحالي ‌كه دستگيره درب با اهداف كاربردي در منزل استفاده مي‌شود، مي‌تواند عنصري تزئيني به خانه اضافه كند و حتي در بهبود
قيمت دستگيره درب ورودي دكوراسيون نيز نقش داشته باشد.

انتخاب و خريد دستگيره

بنابراين هنگام انتخاب و خريد دستگيره، به سبك و استايل آن نيز توجه داشته باشيد. در خريد دستگيره حتمي توجه كنيد و با توجه به سبك دكوراسيون خانه بهترين و شيكترين مدل آن
را كه با دكوراسيون خانه ي شما نيز هماهنگ انتخاب كنيد.علاوه بر امنيت و استحكام دستگيره ها ظاهر آن نيز اهميت بسيار بالايي در دكوراسيون خانه دارد پس حتمي رنگ و طرخ
دستگيره را با در و ساير وسايل در خانه هماهنگ خريد كنيد معمولا بيشتر دستگيره ها اهرمي هستند با طرح هاي مختلف كه خريد آن بستگي به سليقه ي شما دارد.

برخي از محصولات دستگيره موجود

براي ديدن محصولات بيشتر مرتبط با دستگيره درب مي توانيد از طريق منو سايت بخش محصولات اقدام بفرماييد.مدل هاي مختلف دستگيره درب
دستگيره ها بسته به نوع استفاده، بسته به فضا، ايمني، زيبايي و دوام معمولاً انواع مختلفي دارند.
معمولاً دستگيره هايي كه براي درب ورودي ساختمان ، آپارتمان ، حياط ، اتاق خواب ، درب سرويس بهداشتي و … استفاده مي شوند ، دستگيره هاي ثابت است كه داراي قفل هستند.
قيمت دستگيره درب ورودي قفل ها معمولاً يا با كليد هستند يا مدل پيچشي دارند كه با چرخش از داخل بسته مي شود.

دستگيره ها ي الكترونيكي و ديجيتالي

برخي از دستگيره ها الكترونيكي و ديجيتالي هستند. اين دستگيره ها داراي قفل الكترونيكي هستند و دستگيره هاي ضد سرقت نيز ناميده مي شوند. دستگيره هاي داشبورد اتومبيل ،
دستگيره هاي كابينت و دستگيره هاي كشويي انواع ديگر دستگيره ها هستند.
انواع دستگيره هاي طرح جديد و قديمي در بازار موجود است. برخي افراد بيشتر به مدل دستگيره آويزي در طراحي كلاسيك كشو و كمد خود علاقه مند هستند و مي توانند از اين دسته
قيمت دستگيره درب ورودي ها براي زيبايي دكوراسيون منزل خود استفاده كنند.

انواع جنس هاي مختلف دستگيره درب

متريال بدنه دستگيره ها نيز كاملاً متنوع است و بسته به متريال درب اصلي مي توانيد انتخاب صحيحي در خريد دستگيره درب داشته باشيد.
دستگيره ها با توجه به عملكردشان معمولاً از آلومينيوم ، استيل ، كروم ، چوب ، مس ، شيشه و … ساخته مي شوند. دستگيره هاي آلومينيومي كه براي درب آپارتمان و اتاق استفاده
قيمت دستگيره درب ورودي مي شود ، آبكاري شده است تا درخشش و جلوه قابل توجهي به دكوراسيون شما بخشد.

بهترين مارك دستگيره در

مارك هاي معروف ايراني كه دستگيره در توليد مي كنند ، مارك هاي ترك ، دستگيره هاي چيني و مارك هاي ديگري در بازار وجود دارد كه با يكديگر رقابت مي كنند.
خريد دستگيره درب از جنس مختلف با قيمت مناسب از فروشگاه اينترنتي گروه توليدي سپهر استيل تهيه كنيد.
شما به راحتي مي توانيد طرح و مدل دسته مورد نظر خود را براي خريد آنلاين در سبد سفارش خود داشته باشيد. نصب اين دسته ها با مته و پيچ گوشتي آسان است و شما را آزار نمي دهد.

تنوع در خريدن دستگيره درب

ما سعي مي كنيم روز به روز بر تنوع دستگيره هاي درب بيفزاييم و پكيج كاملي را به صورت تكي و عمده و در رنگ هاي مختلف (طلايي ، زيتوني ، دودي و…) در اختيارتان قرار دهيم.در يك
ساختمان ، درها از چوب ، MDF يا هر ماده ديگري باشد ، براي استفاده كاربردي به دستگيره نياز دارند . عوامل بسياري مانند: قيمت ، طراحي ، مواد و سهولت تميز كردن عواملي هستند كه
در انتخاب خريد دستگيره درب بر انتخاب ما تأثير مي گذارند.

دستگيره در آپارتمان

خريد دستگيره درب آپارتمان به دو دسته كلي تقسيم مي شود : دستگيره هاي پلاك دار و دستگيره هاي رزتي يا اصطلاحاً دستگيره هاي دو تيكه كه از انواع دستگيره هاي درب آپارتماني هستند.

دستگيره هاي چوبي ورقي

اين دستگيره ها از ورق آهن ساخته شده است كه با توجه به الگوي طراحي شده به اشكال مختلف ارائه مي شود . اين ورق ها رنگ پذيري بسيار خوبي دارند و براي رنگ آميزي اين
قيمت دستگيره درب ورودي دستگيره ها ، از رنگ هاي كوره اي و استاتيك استفاده شده است كه از سخت ترين و با كيفيت ترين رنگ ها هستند.

خريد دستگيره درب چوبي سربي

براي ساخت و تهيه اين نوع دستگيره ها از شمش سرب به نام زاماك استفاده مي شود. اين نوع دستگيره بسيار مقاوم ترقيمت دستگيره درب ورودي  از نوع ورقي است.

منبع : فارا صنعت


برچسب: https://fara-sanat1.ir/، خريد دستگيره درب، دستگيره درب، دستگيره در، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۳۱:۰۷ توسط:reza ghorbani موضوع:

دستگيره درب ثابت

دستگيره درب ثابت

دستگيره درب ثابت هر چيز ساده اي مانند پنجره، در، صندلي، ميز و هرآنچه كه در پيرامون ما قرار دارد روزي يك نياز به حساب آمده و شخصي فقدان آن را بقدري احساس كرده است
كه اقدام به اختراع آن نموده و سپس به مرور زمان توسعه يافته است. افراد ديگر نواقص آن را كامل كرده و به مرور زمان طراحي هاي متنوع تر با كارآيي بيشتر و بهتر ايجاد شده كه
اهميت و ارزش آن اختراع را بيشتر از گذشته كرده است.

دستگيره درب ثابت

دستگيره در نيز يكي از آن اختراعاتي است كه تاريخچه ي بسيار جالبي دارد و امروزه در تمام اماكن جزء پر استفاده ترين و كاربردي ترين لوازم روزمره تمام بشريت است. لذا از اين رو
تاريخچه دستگيره در نيز مي تواند به شناخت ما از آن كمك شاياني كند.

[caption id="attachment_7358" align="alignnone" width="225"]دستگيره درب ثابت دستگيره درب ثابت[/caption]

خريد دستگيره درب

شايد نتوان تاريخ معيني از زمان اختراع آن اعلام كرد اما در بسياري از منابع گفته شده است كه ايالات متحده آمريكا در سال ۱۸۷۸ يك مخترع آفريقايي تبار به نام اوزبون دورسي
دستگيره درب را به ثبت رسانده اما در بسياري ديگر از منابع گفته شده كه در سال ۱۸۳۰ دستگيره در كشورهاي غربي اختراع شده و بعد از آن ايالات متحده آن را وارد كردند و از
سال ۱۸۷۶ بيش از صدها حق ثبت اختراع در روند بهبود دستگيره درب ثبت شده كه يكي از آنها مربوط به اوزبون دورسي بوده است.

دستگيره درب

خوب اگر بخواهيم در يك واژه پاسخ اين سوال را بدهيم، قفل! بشر از دوران نوسنگي حدود ۱۱.۰۰۰ هزار سال پيش از قفل استفاده ميكرده البته در گذشته قبل از اختراع دستگيره از
قفل هاي كليددار استفاده ميشده (البته شايان به ذكر است كه تاريخچه قفل هاي كليددار به دوران تمدن مصر باز ميگردد و البته افراد ثروتمند خادمين و نگهباناني داشتند كه گنجينه
ي آنها را در جعبه و اتاق هاي خود نگهداري ميكردند.

قيمت قفل درب ضد سرقت

لذا به نوعي دستگيره در واقع نيازي نبود اما به دليل اينكه قفل ها بسيار گرانبها بودند و كليه افراد توان خريد و استفاده از آن را نداشتند به همين دليل اكثر افرادي كه توانايي خريد قفل
را نداشتند هميشه در داخل درب حفره اي ايجاد ميكردند و بند يا ريسماني را داخل آن انداخته و از داخل با ميله اي كشيده و مي بستند.

دستگيره درب ضد سرقت ديجي كالا

تاريخچه قفل در ايران نيز با ورود قفل گرامانكه بوده كه از روسيه وارد شد و همينطور در تبريز ساخته مي شد. بعدها در زنجان از قفل هاي پيچي براي درب مغازه ها استفاده مي شد.
ميخ كه بيشتر براي سقف و شيرواني به كار مي رفته و مقداري هم براي صندوق هاي پرتقال و كفاشي و نجاري.

قيمت دستگيره درب ضد سرقت

دو، سه رقمي هم لولا بوده كه روي درها مي گذاشته اند. قفل هم همين جور. بهريزان در مقاله اي با نام "از جعبه هاي پرتقال تا روياي جهاني شدن" بيشتر به اين موضوع پرداخته است.
زيبايي شناسي و تلفيق معماري در طراحي دستگيره در از اوايل قرن بيستم معماران و طراحان به اهميت دستگيره درب در طراحي و زيبايي شناسي پي بردند از آنجاييكه درب نيز يكي از
ملزومات مهم در فضاي زندگي محسوب مي شد، دستگيره در نيز زيبايي آن را دو چندان كرد.

دستگيره درب به انگليسي

لودويگ ويتگنشتاين فيلسوف مشهور اتريشي، انگليسي در سال ۱۹۲۷ با توجه به علاقه اي كه به معماري و طراحي داشته دستگيره اي طراحي كرد كه امروزه الهام بخش بسياري از
طراحي هاي نوين دستگيره شده است. ظاهري لوله اي شكل با منحني اگر بخواهيم نام سه طراح معروف در طراحي دستگيره در اشاره كنيم كه هنوز طراحي دستگيره هاي امروزي
الهام گرفته از ديدگاهها و نگرش و زيبايي شناسي آنهاست بايد به اين نام ها اشاره كنيم:پيتر بهرنز  والتر گروپيوس آنتوني گائودي

دستگيره درب گرد

يكي از طراحي هاي آنتوني گائودي در بارسلونا ايده ي خلاقانه در طراحي دستگيره در به شكل فرورفتگي هايي براي انگشتان دست است، همانطوريكه در تصوير مشاهده ميكنيد بهره
گيري از جزييات كوچك در طراحي كليساهاي باسيليكا در بارسلونا است كه براحتي با انگشتانتان مي توانيد درب را باز كنيد.

دستگيره درب در ايران

ايران نيز كشوري است با فرهنگي غني از هنر و تاريخي سرشار از آثار ارزشمند در زمينه هاي مختلف از گذشته تا به امروز توانسته خلاقيت خارق العاده ي ايرانيان را در ايده پردازي،
طراحي و توسعه ي آن نشان دهد.امروزه توليدكنندگان برتر با ادغام هنر و فن آوري توانسته اند تا علاوه بر تامين نياز مخاطبين خود، ارزش هنري محصولات خود را نيز حفظ كنند. از
جمله محصولاتي كه ميتوان به آن اشاره كرد،

دستگيره كابينت ممبران

انواع دستگيره در و يراق آلات ساختماني مي باشد كه شركت بهريزان با نگرش توسعه ي اين صنعت بر اساس ارتقا كيفيت و نوآوري طي بيش از ۴۰ سال تلاش نموده تا با بهره مندي
از آخرين فن آوري هاي روز دنيا و مهارت مهندسان كارآزموده و كارگران ماهر و با توجه به حفظ قوانين و مقررات در حفظ محيط زيست، محصولاتي با كيفيتي متمايز توليد و به بازار عرضه
كند.

دستگيره درب ضد سرقت

امروزه علاوه بر فن آوري، معماري نوين و تنوع كالا در بازار، خدمات پس از فروش و پاسخگويي مستمر كه رضايت مشتري را فراهم سازد يكي از اصلي ترين تفاوت هايي مي باشد كه
آن را در اولويت خدمت رساني به مشتريان خود قرار داده است.

قيمت قفل درب ضد سرقت

دستگيره درب از جمله وسايلي است كه بدون آنكه متوجه شويم در روز بارها از آن استفاده مي كنيم. از اين رو انتخاب آن هم از نظر زيبايي و هم از نظر كيفيت بسيار حائز اهميت مي
دستگيره درب ثابت باشد. اين وسيله برخلاف اندازه كوچك خود، بسيار كاربردي بوده و در دكوراسيون داخلي به چشم مي آيد.

دستگيره درب گرد

دستگيره از مواد مختلفي ساخته مي شود و از نظر مدل بسيار متنوع است. اين گستردگي تنوع دست مشتريان را براي انتخاب باز گذاشته و آنها مي توانند طبق سليقه شخصي
دستگيره درب ثابت خود و نوع دكوراسيون منزل، مدل محبوب خود را خريداري نمايند.

دستگيره درب به انگليسي

دستگيره ها از جنس برنج، كروم، نيكل ساتن، نقره، استيل و آلياژهاي آهن ساخته مي شوند كه براي درب هاي ساختمان بايد يك جنس و يك طرح را انتخاب نمائيد. در حال
دستگيره درب ثابت حاضر دستگيره ها صرفاً از فلزات ساخته نمي شوند و مدل هاي متنوع شيشه اي نيز وارد بازار شده اند.

دستگيره درب ثابت

اين ابزار نه تنها از دوام و استحكام بالايي برخوردار هستند، بلكه شكل ظاهري آنها نيز بي نظير است. دستگيره هاي سراميكي نيز نوع جديدي از دستگيره هستند كه ظاهر
دستگيره درب ثابت آنها با طرح چوب طراحي شده و براي درب خانه هايي كه دكوراسيون سنتي دارند ايده آل مي باشند.

دستگيره درب بهريزان

هنگام انتخاب دستگيره درب علاوه بر شكل ظاهري بايد به مواد اوليه در ساخت آن نيز دقت نمود. نكته اي كه در خريد اين ابزار بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه دستگيره
تمام درب ها بايد از نظر جنس همانند باشند.در نگاه اول دستگيره يك عضو كاربردي در درب به نظر مي آيد اما با توجه به جزئيات متوجه مي شويم نقش اين وسيله در طراحي
دستگيره درب ثابت داخلي بسيار پر رنگ است و كمي كج سليقگي مي تواند زيبايي درب و دكوراسيون خانه را در هم بشكند.

دستگيره توپي

اين نوع دستگيره ها قدمت زيادي دارند و براي خانه هاي قديمي گزينه مناسبي محسوب مي شوند. امروزه دستگيره هاي توپي را با شيوه ها و سبك هاي جديد، مدرن و زيبا
دستگيره درب ثابت مي كنند تا براي خانه هايي به سبك مدرن نيز قابل استفاده باشد. اين دستگيره ها در انواع مختلفي از جمله زبانه دار سنتي، زبانه دار مدرن و لبه دار
موجود مي باشند.

[caption id="attachment_7359" align="alignnone" width="225"]دستگيره توپي دستگيره توپي[/caption]

دستگيره اهرمي

دستگيره هاي اهرمي نسبت به نوع توپي رايج ترند و محبوبيت بيشتري دارند و همچنين نمونه هاي مدرن تري نيز محسوب مي شوند. اين دستگيره ها در طرح و نقش هاي
بسيار متعدد و با رنگ بندي هاي زيبا در بازار وجود دارند كه مي توانيد خريداري كنيد. دستگيره هاي اهرمي داراي انواع مختلفي از جمله اهرمي پلاك دار و اهرمي روزت
دستگيره درب ثابت مي باشند.

انواع دستگيره براساس جنس

جنس دستگيره از مهم ترين نكات در انتخاب دستگيره محسوب مي شود. شناخت ويژگي هاي متريال هاي گوناگون باعث مي شود تا بهترين جنس را براي دستگيره
دستگيره درب ثابت خانه خود انتخاب كنيد.

دستگيره برنزي

دستگيره هاي برنزي ظاهر بسيار زيبايي دارند و به مرور زمان درخشان تر هم مي شوند كه باعث مي شود ظاهر آن شيك تر شود. دستگيره هاي درب به دليل اينكه در
طول روز مدام مورد استفاده قرار مي گيرند، پر از ميكروب مي باشند. يكي از ويژگي هاي منحصربفرد دستگيره هاي برنزي از بين بردن 99 درصد باكتري ها از سطح
دستگيره درب ثابت دستگيره مي باشد.

دستگيره فولادي

اين محصول از فولاد ضد زنگ ساخته شده و با توجه به خواصي كه دارد، در برابر خوردگي مقاوم است. عمر دستگيره هاي فولادي زياد است و با توجه به اين كه در
دستگيره درب ثابت برابر ضربه مقاوم است، به نگهداري زيادي نياز ندارند.

دستگيره آلومينيومي

دستگيره هاي آلومينيومي بسيار سبك هستند و ماندگاري بالايي نيز دارند. اين دستگيره ها قابليت رنگ آميزي دارند و مي توان به راحتي آن را رنگ كرد. همچنين
دستگيره درب ثابت آلومينيوم از جمله متريال هايي است كه قابليت بازيافت شدن و استفاده مجدد را دارد.

دستگيره چوبي

اين دستگيره ها به همراه قاب پشت آن به طور كامل از جنس چوب مي باشند و معمولا براي درب هاي داخلي منزل مانند درب هاي اتاق و يا حمام و سرويس
بهداشتي استفاده مي شوند. از اين دستگيره ها بهتر است براي درب هاي بيروني استفاده نشود، زيرا استحكام خيلي بالايي ندارد و به راحتي قابل
دستگيره درب ثابت شكسته شدن مي باشند.

دستگيره بيضي

دستگيره هاي اهرمي به شكل بيضي بوده و قاب هاي دستگيره داراي لبه هاي منحني مي باشد. همچنين در مدل توپي، شكل آن بيضي و صيقل
دستگيره درب ثابت داده شده مي باشد.

دستگيره كلاسيك

در سبك كلاسيك، قاب پشت دستگيره، مستطيلي و اهرم آن منحني شكل مي باشد. همچنين اين نوع دستگيره ها معمولا از جنس برنج مي
دستگيره درب ثابت باشند و زيبايي و جذابيت را به طراحي درب خانه مي بخشند.

دستگيره گوشه دا

دستگيره هاي مربعي و مستطيلي از انواع قاب دستگيره هاي گوشه دار محسوب مي شوند. همچنين اهرم دستگيره نيز به شكل مستطيلي با لبه
دستگيره درب ثابت هايي موج دار مي باشد.

دستگيره گوشه دار

دستگيره هاي مربعي و مستطيلي از انواع قاب دستگيره هاي گوشه دار محسوب مي شوند. همچنين اهرم دستگيره نيز به شكل مستطيلي با
دستگيره درب ثابت لبه هايي موج دار مي باشد.

دستگيره درب اتاق خواب

اگر به بازار فروش اين محصولات مراجعه كنيد با تنوعي از رنگ، طرح و مدل دستگيره مواجه خواهيد شد. اصولاً دستگيره اي كه براي درب اتاق خواب مورد
استفاده قرار مي گيرد قابل نصب بر روي تمام درب هاي منزل است. اين دستگيره ها در دو نوع سوئيچي و كليدي به بازار عرضه مي شوند و طرح هاي
دستگيره درب ثابت بي نظير آنها دامنه انتخاب را وسيع نموده و با توجه به طرح و رنگ درب مي توان دستگيره هماهنگ با آن را تهيه نمود.

دستگيره درب ورودي

سيستم اين نوع دستگيره بدين صورت است كه براي حفظ امنيت ساختمان و جلوگيري از ورود افراد غير مجاز به داخل ساختمان، امكان باز كردن درب از
دستگيره درب ثابت بيرون وجود ندارد و تنها مي توان درب را از سمت داخل باز نمود. در خريد دستگيره درب ورودي بايد به باز شدن درب از چپ يا راست دقت نمود.

دستگيره درب حمام و سرويس بهداشتي

دستگيره هاي حمام و سرويس بهداشتي به گونه اي ساخته مي شوند كه از داخل توسط اهرم باز و بسته مي شوند، اما امكان قفل نمودن آنها از بيرون وجود
ندارد. اين قابليت اين امكان را براي صاحب خانه فراهم مي كند كه در صورت لزوم بتواند درب اين مكان ها را از بيرون باز نمايد. اين دستگيره فقط مخصوص حمام
دستگيره درب ثابت و سرويس بهداشتي هستند و نمي توان براي مثال آن ها را براي درب اتاق خواب استفاده نمود.

دستگيره درب خروجي

دستگيره اي كه براي درب خارجي ساختمان نصب مي شود بايد از ايمني و استحكام بالا برخوردار باشد. از اين رو دستگيره مقاوم در برابر شكستگي و ضربه
مناسب ترين دستگيره براي اين درب ها است. دستگيره هايي كه از جنس شيشه و يا سراميك ساخته مي شوند براي درب ورودي ساختمان توصيه
دستگيره درب ثابت نمي شوند

انواع دستگيره درب شيشه اي

اجراي درب شيشه‌اي توسط دستگيره شيشه به صورت لولايي و ريلي در ابعاد ويژه همراه با دستگيره شيشه از ديگر محصولات مجموعه رامادُر مي‌باشد. درب‌هاي
شيشه‌اي با پروفيل ويژه آلومينيوم و يراق‌آلات دستگيره براي شيشه جهت فضاهاي اداري و مسكوني مورد استفاده بوده و امكان انتخاب بيش از 30 مدل دستگيره
دستگيره درب ثابت و لولا با امكانات متفاوت امكان‌پذير مي‌باشد.

قيمت قفل درب ضد سرقت

دستگيره شيشه موجود در انبار از سايز 20 سانتي‌متر تا 200 سانتي‌متر متغير مي‌باشد. دستگيره شيشه سكوريت جلوه خاصي به درب ورودي محل كار شما
دستگيره درب ثابت مي‌دهد. شركت رامادُر با دارا بودن بيش از ۳۰ نوع دستگيره شيشه داخلي و وارداتي نياز هر نوع سليقه‌اي را برآورده مي‌كند.

دستگيره وارداتي

دستگيره وارداتي، از آن دسته يراق آلاتي است كه هنگام نصب و اجراي درب هاي شيشه اي انتخاب آن كاملا به سليقه ي مشتري واگذار مي شود و مشتري
بسته به سليقه و بودجه ي خود مي تواند هر طرحي را براي آن انتخاب كند و هيچ محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. جنس دستگيره شيشه سكوريت غالبا
از استيل طراحي مي شود. اين دستگيره ها هم بسيار سبك و مقاوم هستند. رنگ استيل حتي از نوع روكش دار طلايي و ساير طرح هاي آن به هيچ عنوان
دستگيره درب ثابت تغيير نمي كند و هميشه ثابت است.

دستگيره ايراني

تركيب استيل با شيشه يكي از زيباترين تركيب ها در معماري شناخته مي شود و نماي تحسين برانگيزي را براي محيط اطراف شما خلق مي كند. تنوع طرح
و رنگ هاي دستگيره هاي استيل فوق العاده بالاست و در رنگ هاي رزگلد، طلايي، نقره اي، مشكي و... همچنين در انواع طرح هاي مات، ميرور، خش دار،
دستگيره درب ثابت براق، پترن دار و حتي انواع روكش دار هم موجود است.

[caption id="attachment_7360" align="alignnone" width="225"]دستگيره ايراني دستگيره ايراني[/caption]

دستگيره شيشه سكوريت

دستگيره شيشه سكوريت در انواع رنگ و شكل‌هاي مختلف توليد مي‌شود. دستگيره شيشه سكوريت داراي انواع خارجي و ايراني است. تنوع در دستگيره شيشه
سكوريت بسيار زياد است. بسته به سليقه خود مي‌توان دستگيره‌هاي مختلف را انتخاب كرد. دستگيره شيشه سكوريت توسط برندهاي مختلف توليد مي‌شوند.
تنوع در رنگ اندازه از ويژگي‌هاي اين دستگيره‌هاست. همچنين اين دستگيره‌ها در ايران نيز ساخته مي‌شوند كه نوع ايراني آن نيز كيفيت خوبي دارد. متريال مورد
دستگيره درب ثابت استفاده در دستگيره شيشه سكوريت معمولاً استيل مي‌باشد. استيل در بين دستگيره ها، دستگيره شيشه سكوريت طرفدار بسياري دارد.

ويژگي‌هاي انواع دستگيره شيشه سكوريت :

 •  داشتن كارايي و عملكرد مناسب - كيفيت دستگيره از نظر جنس مواد تشكيل‌دهنده
 •  ضخامت استاندارد دستگيره براي جلوگيري از شكسته شدن - مقاومت كافي زوارهاي جاي پيچ دستگيره
 • دستگيره درب ثابت  راهكاري كارآمد و زيبا براي جداكردن محيط‌هاي داخلي از خارجي

تاريخچه دستگيره درب

اولين شخصي كه اختراع استفاده از دستگيره درب را براي بسته نگهداشتن درب در سال 1878 مطرح كرد آقاي دورسي بوده است. البته به طور دقيق مشخص نشده كه
چه زماني اولين دستگيره اختراع شده اما آقاي دورسي شايد حتي خودش هم نميدانست كه با اين اختراع چه تحول بزرگي در زمينه ي امنيت و طراحي ايجاد كرده است.
دستگيره درب ثابت و آن كه روزي اختراع دستگيره درب جزو يكي از اصلي ترين عناصر طراحي هاي كلاسيك و يا مدرن در دكوراسيون داخلي شود.

خريد دستگيره درب سرويس بهداشتي

امروز اصلي ترين بخش يك ساختمان براي امنيت شامل درب ورودي ساختمان و دستگيره هاي درب ها مي باشد اين شخص كه يك فرد سياه پوست بوده كسي بوده
است كه در سال 1878 اين ايده را براي بازو بستن درب پيشنهاد داده و آن را به صورت رسمي در آمريكا ثبت اختراع كرده است. سوالي كه پيش مي آيد اين است كه
دستگيره درب ثابت قبل از آن پس چه چيزي جايگزين دستگيره بوده است؟

دستگيره هاي درب اولين بار در كجا استفاده شد؟

پيش از آن قاره افريقا در ساخت قفل درب نسبت به سايرين پيش قدم بوده است. مصر باستان شايد بهترين مثالي باشد كه در شمال شرقي قاره ي افريقا جزو اولين مخترعان
دستگيره بوده اند. آنها قفل هايي فلزي براي بازو بستن درب ساخته و از آن براي امنيت و بستن درب استفاده مي كردند. درقديم براي حفظ امنيت قفل اصلي ترين وسيله اي
دستگيره درب ثابت بود كه ميتوانست درب را بسته نگهدارد و كساني كه توانايي خريد قفل داشتند آن را به كلون درب ورودي زنجير مي كردند ويا حتي با طنابي درب را به كلون
آن مي بستند.

دستگيره درب ضد سرقت

در مواقعي مي توان نتيجه گرفت كه اين كلون ها به عنوان دستگيره درب ظاهر مي شدند. در آن دوره از بندي استفاده مي شد كه با كشيدن آن به چفت درب امكان بستن درب را
ايجاد مي كردند درب ها در قديم داراي دو بخش اصلي كوبه و كلون بوده اند كه در اين زمينه درب هاي قديمي ايراني به ويژه در زمينه ي معماري، نشان زيادي از فرهنگ غني دارد.
رفته رفته دستگيره درب هويتي مستقل يافت و در طراحي دكوراسيون داخلي اهميت و جايگاهي ويژه يافت. كاربرد هاي خود را گسترش داد و علاوه بر ارزش زيبايي شناختي
دستگيره درب ثابت كاركرد هاي متنوعي پيدا كرد تا آن جا كه امروزه دستگيره هاي هوشمند پلي بين تكنولوژي، دكوراسيون و معماري زده است.

تاريخچه ي دستگيره درب در ايران

قديمي ترين درب هاي ايراني در دوره مادها شناسايي شده است كه از چوب ساخته مي شد. يزد به عنوان يكي از شهرهاي تاريخي ايران داراي تنوع درب هاي تاريخي با قدمت
زياد مي باشد. جنس درب ها عموما از چوب هاي راش،بلوط و گردو و افرا بوده است. از آنجايي كه امروزه درب يكي از عناصر اصلي در طراحي و ديزاين منازل شناخته مي شود.
دستگيره درب ثابت مواد و متريال مختلفي در ساخت درب به كار گرفته مي شود .

دستگيره كابينت ممبران

ما شاهد درب هاي چوبي ،استيل ضد زنگ،فايبر گلاس،درب هاي پلي وود يا چوب پلاست،درب هاي ام دي اف ، درب هاي اچ دي اف،درب هاي اي بي اس،درب هاي پي وي
سي و يو پي وي سي هستيم. براي درهايي كه رو به بيرون هستند و امنيت ورود به ساختمان حائز اهميت است از دستگيره هاي ورودي استفاده مي شود و براي دستگيره
دستگيره درب ثابت هاي داخلي ساختمان از مدل هاي دستگيره درب پلاك دار و يا روزت بسته به سليقه مصرف كننده استفاده مي شود.

انواع دركوب

در آن زمان دركوب بسيار مهم بوددركوب يا كوبه هاي درهاي ايراني را م يتوان جزء نخستين دستگيره ها درب بيروني به حساب آورد. دستگيره هايي كه مي توان آن هارا به سه
دستگيره درب ثابت بخش تقسيم كرد:

 1. دركوب آقايان:كه صداي بم داشته و نشان دهنده ي اين بود كه يك مرد در ميزند
 2. دركوب بانوان:كه صداي ظريف داشته و نشان دهنده اين بود كه يك زن در ميزند
 3. دركوب غريبه: همان طور كه از اسم آن مشخص است اين دركوب براي كساني استفاده ميشد كه غريبه بودند.

تاريخچه ي دستگيره درب در فرانسه

براي حرف زدن از تاريخ دستگيره ي درب در فرانسه بايد به سلطنت لويي كبير،لويي چهاردهم كه به (پادشاه آفتاب)شهرت داشت اشاره كنيم. در آن زمان به واسطه ي زندگي تجملاتي
و پر از زرق و برق در كاخ ها مانند كاخ ورساي كه يكي از كاخ هاي زيباي فرانسه ميباشد به فرانسه هويتي متفاوت داده است. در معماري نيز از دستگيره هايي طلاكاري شده و بسيار
دستگيره درب ثابت كلاسيك استفاده مي شد.

دستگيره كمد

دستگيره هاي پلاك دار ظريفي كه در آن دوره طراحي ميشد به سادگي نصب شده و باعث زيبايي دو چندان درب هاي كاخ مي شد. در زمان لويي چهاردهم فرانسه در سال 1643 ،
دستگيره درب بسيار مورد توجه قرار گرفت تا حدي كه جزء بخشي از تزيينات در بناها و معماري آن زمان لحاظ شد، مانند دستگيره هاي تزييني و طلاكاري شده در آن دوره در نهايت
دستگيره درب ثابت امروزه دستگيره درب در طرح و مدل هاي گوناگون بسته به نوع مصرف آن توليد و ساخته مي شود.

دستگيره ثابت درب ضد سرقت و انواع آن

دستگيره ثابت درب ضد سرقت در قسمت بيروني درب نصب مي شود. اين دستگيره همانطور كه از نامش پيداست بصورت ثابت است و با دو پيچ از سمت پشت درب فيكس مي
شود. محل آن در ارتفاع حدود ۱۰۰ سانتي متري و كنار قفل هاست. اين دستگيره در زيبايي درب تاثير بسيار زيادي دارد، و اندازه و رنگ آن معمولا متناسب با طرح درب انتخاب
دستگيره درب ثابت ميشود. در حال حاضر در بازار ايران دستگيره هايي از جنس آلومينيوم، سرب، و آهن براي درب ضد سرقت موجود است.

 


برچسب: https://fara-sanat1.ir/، خريد دستگيره درب، دستگيره درب، دستگيره در، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۳۶:۱۶ توسط:reza ghorbani موضوع:

دستگيره درب چوبي

 

دستگيره درب چوبي

دستگيره درب چوبي قطعه انتخاب براي مونتاژ دستگيره درب هاي ساختماني ميباشد كه يك چوبي ببخشد. از دستگيره در روزتي مي توان براي در چوبي ورودي آپارتمان، در اتاق خواب، سرويس بهداشتي، دفاتر كار و … استفاده كرد. روزمره بوده و روزانه از آن به صورت مكرر استفاده ميشود.دستگيره دربهاي ساختماني بر روي درب نصب شده و به كمك آن عمل باز و بسته كردن درب را بر عهده دارد.امروزه انواع مختلفي از دستگيره ها در سايز هاي مختلف و مدل هاي متنوع در بازار موجود است

دستگيره در

كه ساختمان داخلي آنها با يكديگر تفاوت زيادي ندارند. ساختمان داخلي دستگيره درب چوبي اين وسايل پيچيدگي زيادي ندارند و از ساختار ساده اي برخوردار هستند معمولا هر دستگيره درب يك اهرم ثابت  كه ساير قطعات بر روي آن قرار گرفته و سپس به كمك ميله انتقال نيرو به دستگيره دوم متصل شده و باهم طرح هاي دستگيره درعمل باز و بسته كردن درب را انجام ميدهند.

خريد دستگيره درب

قاب اصلي يا بدنه دستگيره كه معمولا ما آن را بر روي درب مشاهده ميكنيم نيزدستگيره درب چوبي يكي از قطعات اصلي ميباشد كه به همراه اهرم دستگيره تنها قطعاتي هستند كه آنها را بر روي درب مشاهده  ساير قطعات دستگيره كه شامل فنر ،واشر ،نگه دارنده فنر ،خار ،ميله انتقال نيرواست را در داخل و طرح هاي دستگيره دردر بين دو دستگيره قرارميگيرند و باهم ساختمان داخلي دستگيره را تشكيل ميدهند.

دستگيره درب

ليست قطعات بكار رفته در دستگيره درب به شرح زير طرح هاي دستگيره درميباشد اين نوع دستگيره در انواع متنوع دستگيره هاي در يك دستگيره ثابت است كه بر روي درهاي حياطي ساختمان ها كه از جنس چوب يا آهن هستند،دستگيره درب چوبي نصب مي شود. به دليل ساختمان ساده اين دستگيره، طرح هاي مختلفي از آن در بازار وجود دارد كه هر فرد با توجه به شكل،  و رنگ درب حياط خود مي تواند يك مدل را انتخاب نمايد. دستگيره در حياطي دو پيچ را مي توان در زواياي مختلف نصب نمود

بورس دستگيره درب در تهران

و به همين دليل از آن ها استقبال زيادي مي شود. در انواع دستگيره هاي درطرح هاي دستگيره دردستگيره درب چوبي ليست قيمت هاي متنوعي وجود دارد كه بسته به نوع شركت سازنده و برند دستگيره طراحي هاي پيچيده يا ساده در ها مي تواند محصول را به يك دستگيره درب ارزان قيمت تبديل كند يا بالعكس.اين مدل دستگيره دو بخش مجزا دارد و مي تواند منحصر به فردي به در چوبي ببخشد. از دستگيره در روزتي مي توان براي در چوبي ورودي آپارتمان، در اتاق خواب، سرويس بهداشتي، دفاتر كار و … استفاده كرد.

[caption id="attachment_7276" align="aligncenter" width="300"]دستگيره درب چوبي دستگيره درب چوبي[/caption]

بهترين برند دستگيره درب

كارايي دستگيره روزتي مانند دستگيره پلاك است و از اين لحاظ نمي توان هيچ كدام را برتر از ديگري دانست. همچنين برخي افراد فكر مي كنند كه مقاومت اين نوع دستگيره از دستگيره پلاك كمتر است اما اين تصور درستي نيست. در صورتي كه پيچ فيكس دستگيره روزتي نصب شود،دستگيره درب چوبي هيچ گاه اين دستگيره كنده نخواهد شد و  خواهد ماندطرح هاي دستگيره در.ين نوع دستگيره براي درب اتاق خواب، سرويس بهداشتي، حمام و دفتر كار مناسب است. اما نمي شود

ليست قيمت دستگيره ايران

از اين نوع دستگيره به عنوان دستگيره در آپارتمان استفاده كرد زيرا از نظر امنيتي ضعيف هستند. دستگيره در مچي به خاطر شكلي كه دارد مي تواند زيبايي خاصي به درهاي چوبي ببخشد. حالت گرد دسته اين باعث مي گردد تا در دست به راحتي جاي بگيرد و با يك چرخش كوچك مچ، در باز شود. دستگيره در مچي در رنگ هاي  و از متريال مختلف ساخته مي شود، اما شكل ظاهري همه آن ها تقريبا مشابه است. با توجه به كاربرد هاي متنوع دستگيره در،دستگيره درب چوبي طراحي هاي مختلفي در فروشگاه شهر يراق موجود است.

مركز فروش دستگيره درب در تهران

فرادي كه سالمند و كم توان هستند براي نشستن و بلند شدن در سرويس بهداشتي، حمام و ... به مشكل بر ميخورند. زيرا زانوها و ماهيچه هايشان ضعيف است و نمي تواند وزن بدنشان را به  تحمل كند. به همين دليل دستگيره هايي مخصوص آن ها طراحي و ساخته شده تا با كمك آن ها فشار كمتري به زانوها دستگيره درب چوبيو ماهيچه پاها وارد شود و احتمال افتادن و ليز خوردن سالمندان و كم توانان به صفر برسد. دستگيره هاي سالمندي مخصوص سرويس بهداشتي مي توانند طرح هاي دستگيره در.

جديدترين مدل دستگيره در اتاق

وزن زيادي را تحمل كنند و اگر داراي روكش سفيد الكترواستاتيك باشند،طرح هاي دستگيره در ويژگي ضد باكتري نيز دارنددستگيره درب چوبي همچنين قيمت دستگيره درب سالمندي با توجه به شركت سازنده متفاوت است.دستگيره درب با وجود كوچكي اندازه، عنصر بسيار مهمي است كه تقريبا با نگاه اول به يك درب ، خود را نشان مي دهد و در زيبايي و كارايي درب اهميت ويژه اي دارد. بنابراين مي توان گفت دستگيره ها در عين حال كه يك عنصر دكوراتيو هستند نقش عملكردي مهمي نيز دارند.

ليست قيمت دستگيره ايران

با توجه به گستردگي تنوع در شكل و جنس و انواع مدل هايمختلف دستگيره هاي مدرن،طرح هاي دستگيره در كلاسيك، سراميكي، موجود در بازار، امروزه انتخاب آن به صورت هماهنگ با دكوراسيون داخلي به امري ممكن، آسان و ضروري تبديل شده است.از آنجا كه دستگيره ها ويژگي ها و اشكال و انواع مختلف دارند، بررسي و هماهنگي آن با دكوراسيون و طرح درب و ... نيازمند اطلاعات كافي در مورد تمامي اين ويژگيها است. فروشگاه هاي اينترنتي با ارائه محصولات متنوع به صورت آنلاين اين فرصت را فراهم ميكنند .

دستگيره درب چوبي خارجي

كه تمامي اين ويژگيها سنجيده شده و محصولات مختلف با هم مقايسه شوند و بهترين انتخاب طرح هاي دستگيره درانجام گيرد. فروشگاه اينترنتي شهر يراق نيز با ارائه طيف وسيعي از محصولات از جمله دستگيره درب اتاق، دستگيره ورودي آپارتمان، دستگيره هاي حياطي،دستگيره درب چوبي دستگيره هاي كابينتي و ... امكان بررسي و مقايسه و شكل گيري بهترين انتخاب دستگيره را فراهم كرده است.

بورس دستگيره درب در تهران

محل نصب لولاي درب، عامل مهمي است كه در انتخاب جهت دستگيره بسيار طرح هاي دستگيره درتاثير گذار است. به عبارت ديگر اگر لولاي درب در سمت چپ نصب شده‌ باشد بايد دستگيره‌هاي چپي و اگر لولا در سمت راست نصب شده است بايد دستگيره راستي انتخاب شود.دستگيره درب چوبي اين عامل صرفا در جهت باز شدن و قرار گرفتن اهرم دستگيره تاثير ميگذارد و در طرح و مدل آن نقشي ندارد، مثلا از يك طرح دستگيره مي توانيد نوع چپي يا راستي آن را انتخاب كنيد.

ساخت دستگيره درب

ا وجود اينكه دستگيره ها با اهداف كاربردي بر روي درب نصب مي شوند اما در عين حال عناصري دكوراتيو و تزئيني نيز به حساب مي آيند. بنابراين علاوه بر هماهنگي ظاهري دستگيره هاي مختلف ساختمان، هماهنگي آنها با سبك كلي دكوراسيون نيز مهم است.دستگيره درب چوبي دستگيره ها سبكهاي متنوعي دارند از جمله دكمه اي، بيضي، اهرمي با دسته هاي صاف يا منحني و طرح دار، دستگيره هاي مات يا براق، دسته هاي مربع يا مستطيل يا بيضي، و در برخي موارد با توجه به سبك دكوراسيون، حتي ميتوانيد از دستگيره لوكس مثلا با دسته هاي نگين دار استفاده كنيد.

قيمت دستگيره درب ايتاليايي

علاوه بر ويژگي هاي ذكر شده براي دستگيره ها از قبيل سبك و نوع و ...طرح هاي دستگيره در جنس آن نيز در شكل گيري يك انتخاب درست بسيار موثر است. دستگيره ها از مواد اوليه گوناگوني نظير مواد فلزي و آلياژهاي آهن، شيشه، چدن و ..دستگيره درب چوبي.. ساخته مي شوند.دستگيره هاي فلزي انواع مختلفي و از آلياژهاي مختلفي ساخته مي شوند. انواع استيل، برنج و آلياژهاي مختلف آهن گزينه هاي متنوعي را ايجاد مي كنند.

جديدترين مدل دستگيره در اتاق

ولين عنصري كه از طراحي كل ساختمان به چشم بيننده مي رسد دستگيره درب ورودي است و طرح هاي دستگيره دراين نكته اهميت انتخاب آن را نشان مي دهد. دستگيره درب ورودي نسبت به درب‌هاي ديگر ويژه بوده و بايد از طرح و جنسي خاص‌تر و باشكوه‌تر باشددستگيره درب چوبي، زيرا پيش از هر چيز و هر قسمت ساختمان، به چشم مي آيند. تناسب دستگيره ورودي با نوع و جنس درب بسيار مهم است.

ساخت دستگيره چوبي

مثلا درب‌هاي چوبي به وسيله يك دستگيره ورودي زيبا و خاص نقره‌اي طرح هاي دستگيره دربراق و به دليل تضاد هماهنگ ايجاد شده دستگيره درب چوبي جذاب‌تر به نظر مي رسند. و برعكس براي درب هاي روشن استفاده از دستگيره هاي تيره تر تناسب جذابي ايجاد مي كند.از لحاظ پيچيدگي طرح نيز تناسب بين دستگيره و درب ورودي بسيار مهم است به عنوان مثال اگر از درب هايي با نقش و نگار كلاسيك و پر پيچ و خم استفاده مي كنيد طرح دستگيره نيز بايد به همان اندازه پيچيده باشد

[caption id="attachment_7265" align="aligncenter" width="300"]طرح هاي دستگيره در طرح هاي دستگيره در[/caption]

توليد دستگيره درب

و برعكس اگر از درب هاي مدرن و ساده استفاده مي كنيد،طرح هاي دستگيره در دستگيره درب چوبي انتخاب دستگيره هاي مينيمال مناسب تر است.انتخاب دستگيره درب اتاق:از آنجا كه قلب هر خانه، آشپزخانه آن است و عموما مكاني است كه همه ي اعضاي خانواده و بعضا مهمانها نيز با آن سر و كار دارند، بنابراين جزييات اين فضا از اهميت ويژه اي برخوردار است. عناصر اصلي تشكيل دهنده هر آشپزخانه، كابينتهاي آن است، بنابراين براي جلوه بهتر و بيشتر آنها بايد به جزئيات توجه كرد. از جمله اين جزئيات دستگيره هاي هر كابينت است

ساخت دستگيره كمد

كه بايد متناسب با طرح آن، از نوع سنتي، كلاسيك يا مدرن وطرح هاي دستگيره در ساده انتخاب شوند.دستگيره درب چوبي نكته ديگر قابل اهميت، جنس دستگيره كابينت است زيرا آشپزخانه از مكان هاي پر استفاده و مرطوب هر خانه است بنابراين دوام جزئيات و عناصر تشكيل دهنده آن بسيار مهم است.توجه به نكاتي از قبيل سايز، نوع آبكاري و رنگ دستگيره كابينت بسيار ضروري است.درب هاي كابينتها از ساير درب هاي ساختمان سايز كوچكتري دارند و اين سبب مي شود

دستگيره درب فرفورژه

تا تناسب ابعادي دستگيره و درب مهمتر از ساير درب ها باشد، طرح هاي دستگيره درزيرا در صورت انتخاب نادرست دستگيره به لحاظ اندازه آن، زيبايي درب ها نيز به نظر نخواهد آمد.تناسب بين رنگ دستگيره كابينت با رنگ درب ها زيبايي كابينتها را چند برابر مي كند.به عنوان مثال استفاده از دستگيره هاي تيره با دستگيره درب چوبيكنتراست رنگي مناسب براي درب هاي روشن تاثير بي نظيري بر جلوه كابينتها دارد. همچنين از آنجا كه محيط آشپزخانه گرم و مرطوب است بايد دستگيره درب آبكاري شده و ضد زنگ باشد.

ساخت دستگيره كابينت

برخلاف دستگيره‌ تزييني، دستگيره سرويس بهداشتي امكان قفل شدن ازطرح هاي دستگيره در داخل را دارد. وظيفه اصلي اين دستگيره‌ حفظ حريم خصوصي افراد است. از مزاياي اين دستگيره اين است كه در شرايط خاص مثلاً وقتي افراد به خصوص كودكان در سرويس بهداشتي گير مي‌كنند، مي‌توان درب را از بيرون باز كرديكي از پركاربردترين يراق‌آلاتي كه هر روز با آن سروكار داريم، دستگيره درب است. اهميت اين يراق تا جايي است كه تصور درب بدون دستگيره درب چوبي دستگيره برايمان سخت است.

آموزش ساخت درب فرفورژه

اولين و مهم‌ترين كاربرد اين يراق ساختماني كوچك اما پركاربرد،طرح هاي دستگيره در حفظ امنيت است. جدا از امنيت و حفظ حريم شخصي، جنبه تزييني دستگيره در دكوراسيون داخلي اهميت زيادي دارد و به همين دليل دستگيره، در رنگ و طرح‌ مختلف عرضه مي‌شود. در ساخت دستگيره درب چوبي دستگيره از مواد مختلفي استفاده مي‌شود كه رايج‌ترين آن‌ها برنج، برنز، شيشه و آهن است.

قالب دستگيره كابينت

بهتر است قبل از انتخاب دستگيره هدف خود را از انتخاب آن مشخص كرده و ويژگي‌هاي مهم رستگيره‌ درب ورودي امنيت بالاتري داشته و بيشتر براي درب‌ ورودي از دستگيره‌هاي سوئيچي استفاده مي‌شود. دستگيره سوئيچي داراي قفل و سيلندر بوده و براي درب ورودي يا درب اتاق و دفاتر مناسب‌ است.دستگيره درب چوبي مدل سيلندر دستگيره سوئيچي بايد متناسب با دستگيره و قفل باشد. دستگيره درب ورودي امكان قفل شدن از داخل و خارج را دارد اما امكان باز شدن درب از بيرون را نداشته طرح هاي دستگيره در.

ساخت دستگيره كمد

و فقط مي‌توان آن را از داخل ساختمان باز كرد كه اين ويژگي طرح هاي دستگيره در به امنيت ساختمان كمك بزرگي مي‌كند.ا قبل از تصميم‌گيري و خريد، اولويت‌بندي كنيد. موارد زير از مهم‌ترين ويژگي‌هايي است كه بايد در انتخاب دستگيره مد نظر قرار داد.ميزان امنيت دستگيرهدستگيره درب اتاق خواب دستگيره درب چوبي براي انواع درب مناسب است. اين دستگيره اغلب از نوع پلاك بوده و ظاهر ساده‌‌‌اي دارد اما بر حسب سليقه و دكوراسيون مي‌توانيد از طرح‌ و رنگ‌هاي مختلف استفاده كنيد.

ساخت دستگيره در

قفل دستگيره درب اتاق خواب از نوع كليدي يا سوئيچي است. طرح هاي دستگيره دراين دستگيره از هر دو طرف قفل و باز مي‌شود. دستگيره كليدي فاقد مغذي قفل و سيلندر بوده وبراساس اسناد و مدارك موجود، ايده استفاده از دستگيره درب اولين بار توسط آزبورن دورسي مطرح دستگيره درب چوبيو اختراع وي در ايالات متحده ثبت گرديد. در حال حاضر دنياي دستگيره درب يك دنياي متنوع با طراحي‌هاي گوناگون است كه وجود درب بدون آن قابل تصور نيست.

خط توليد دستگيره كابينت

توليد دستگيره برخلاف تصور عموم نياز به تخصص هاي لازم در اين زمينه دارد. بنابراين، مي‌توان گفت دستگيره درب چوبي دستگيره درب يكي از يراق آلات مهم در ساختمان سازي است كه بايد از كيفيت مطلوب برخوردار باشد.دستگيره درب معمولاَ به جنس‌هاي زاماك، آهن و يا آلومينيوم توليد مي‌گردد و به شيوه الكتروليز آبكاري مي‌شود تا ظاهري جذاب پيدا كند. برخي بر اين باورند كه وزن دستگيره درب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است بدين معنا كه هرچه سنگين‌تر باشدطرح هاي دستگيره در،

ساخت دستگيره چوبي

آلياژ بهتري در آن استفاده شده در نتيجه از مقاومت وطرح هاي دستگيره در استحكام بالايي برخوردار خواهد بود. بنابراين، مي‌توان گفت آلياژ به كار رفته در ساخت از ديگر عواملي‌ست كه كيفيت دستگيره را تضمين مي‌كند.براي درب ورودي ساختمان يا مراكز اداري و تجاري از دستگيره درب همراه با قفل استفاده مي‌شود، در حالي كه براي درب‌هاي داخلي واحد مسكوني يا اداري، استفاده از قفل و كليد كاملاَ اختياري و بنابر سليقه مشتري خواهد بود. دردستگيره درب چوبي حين خريد دستگيره بهتر است نوعي را سفارش دهيد

پخش دستگيره كابينت

از قسمت بيرون ساختمان امكان باز كردن آن وجود ندارد؛طرح هاي دستگيره در همچنين فراموش نكنيد كه منطبق بر باز شدن درب از سمت راست يا چپ دستگيره را خريداري كنيد. كليد آن بلند و از جنس برنج يا آلومينيوم است. اين دستگيره در مقايسه با دستگيره سوئيچي براي اتاق‌هاي منزل گزينه‌ي ايده‌آلي است.دستگيره‌ها را با توجه به نوع كاربري و مكان‌هايي كه در آن نصب مي‌شوند به انواع مختلف تقسيم مي‌كنند. بطور مثال، دستگيره‌اي دستگيره درب چوبي كه براي سرويس بهداشتي استفاده مي‌شود

بورس دستگيره درب در تهران

قابليت قفل شدن از بيرون را ندارد و از داخل نيز با اهرم باز و طرح هاي دستگيره دربسته مي‌شود، بنابراين با نوعي از دستگيره كه به درب اتاق نصب مي‌شود متفاوت است.رزت نام يكي از انواع دستگيره درب است كه به گفته متخصصين مي‌توان آن را براي كليه درب‌ها به كار برد. شكل ظاهري اين دستگيره بصورت دو تكه – دستگيره و جا كليدي – است.

عكس دستگيره در اتاق

به خاطر داشته باشيد كه قبل از نصب، توپي مخصوص به طرح هاي دستگيره درهر درب را تهيه كنيد. اگر منزل يا محل كار شما چيدمان لوكس و مدرن دارد دستگيره رزت گزينه مناسبي بشمار مي‌آيد.رايج‌ترين نوع دستگيره درب بوده كه به دستگيره يك تكه نيز شهرت دارد.دستگيره درب چوبي از دستگيره پلاك عمدتاَ در دفاتر اداري و اتاق‌هاي منازل مسكوني استفاده مي‌شود. دستگيره پلاك يا يك تكه در دو نوع قفل كليد خور معمولي و قفل سيلندر خور توليد مي‌گردد.

[caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="300"] طرح هاي دستگيره در[/caption]

دستگيره درب چوبي خارجي

اين نوع دستگيره علاوه بر اينكه ظاهري ساده و در عين طرح هاي دستگيره درحال شيك دارد، از مقاومت و استحكام بالايي برخوردار بوده كه همين امر روز به روز بر محبوبيت استفاده از آن مي‌افزايد.دستگيره‌هاي ديجيتال يا هوشمند از ديگر انواع دستگيره درب هستند كه اخيراَدستگيره درب چوبي در ايران طرفداران بسياري يافته‌اند و بيشترين استفاده از آنها مربوط به اتاق مدير عامل است.دستگيره هاي هوشمند همانطور كه از نام آنها مشخص است براساس تكنولوژي‌هاي روز دنيا و در انواع مختلف توليد مي‌شوند.

ليست قيمت دستگيره ايران

در مدرن‌ترين نوع از اين دستگيره امكان كنترل درب و باز و بسته كردن آن يا دريافت زنگ خطر در صورت اعمال فشار ازطريق اپليكيشن‌هاي موجود در موبايل وجود دارد. برخي از انواع دستگيره‌ درب ديجيتال عبارتند از:همانطور كه بارها اشاره كرديم.دستگيره درب چوبي درب‌ها براي تأمين امنيت انسان كاربرد دارند، بنابراين قفل و دستگيره از جمله يراق آلات لازم و ضروري هستند كه متناسب با تكنولوژي‌هاي روز دنيا پيشرفت كرده‌اند. در صورتي‌كه براي سفارش محصول به شركت‌هاي معتبر در اين زمينه مراجعه مي‌كنيد،

قيمت دستگيره درب ايتاليايي

توصيه مي‌شود جهت بهره‌مندي از خدمات طرح هاي دستگيره درپس از فروش و تعميرات مورددستگيره درب چوبي نياز هم از كارشناسان خبره در اين زمينه كمك بگيريد. بطور مثال تعمير دستگيره‌هاي هوشمند در حيطه كارهاي تخصصي قرار مي‌گيرد كه نياز به دانش فني در حوزه درب و يراق آلات آن دارند. بنابراين، كمك گرفتن از كارشناسان فني امري اجتناب ناپذير است.

مركز فروش دستگيره درب در تهران

نوع اثر انگشتي كه با استفاده از اثر انگشت فرد امكان باز و بسته كردن آن وجود دارد.از جمله محصولاتي هستند دستگيره درب چوبي كه حضور آنها در اجزاي مختلف ساختمان امري بسيار ضروري است.اگر به محيط پيرامون خود نگاهي بيندازيد متوجه اين تجهيزات در وسايل اطراف خود از قبيل كمد ديواري، درب و پنجره، كابينت، تخت خواب و …طرح هاي دستگيره در خواهيد شد.ين نوع دستگيره دو تكه است و با ساير دستگيره هاي رايج از نظر شكل ظاهري تفاوت دارد. دستگيره و جا سوئيچي اين دستگيره ها به صورت جدا نصب مي‌شوند.

قيمت دستگيره درب ضد سرقت

آنها قابل استفاده بر روي تمام درب هاي موجود در منزل هستند طرح هاي دستگيره درو به راحتي مي توان دستگيره درب ها را به صورت هماهنگ و يكپارچه از نوع روزت انتخاب نمود.دستگيره روزت براي افرادي كه طراحي داخلي و چيدمان منزل آنها لوكس و شيك است گزينه اي ايده آل به شمار مي آيد.دستگيره درب وروديسيستم اين نوع دستگيره بدين صورت است كه براي حفظ امنيت ساختمان و جلوگيري از ورود افراد غير مجاز به داخل ساختمان، امكان باز كردن درب از بيرون وجود ندارد و تنها مي توان درب را از سمت داخل باز نمود.

قيمت دستگيره درب چوبي باتيس

در خريد دستگيره درب ورودي بايد به باز شدن درب دستگيره درب چوبياز چپ يا طرح هاي دستگيره درراست دقت نمود.دستگيره اي كه براي درب خارجي ساختمان نصب مي شود بايد از ايمني و استحكام بالا برخوردار باشد.هيچ دربي بدون لوازم جانبي مناسب كامل نيست، شايد در ابتدا به اين فكر كنيد كه انتخاب دستگيره هاي مناسب ممكن است بنظر مهم نباشد اما بايد بدانيد از جزييات حياتي هر دربي به شمار مي رود. دستگيره ها مي توانند مثل جواهري براي اتاق باشند

ليست قيمت دستگيره ايران

و باعث وصل شدن المان هاي طراحي به يكديگر و تسهيل كننده ي جريان طبيعي در منزل از نقطه اي به نقطه ي ديگر باشند.اما سوال مهم اين است كه از كجا شروع كنيم؟براي كمك به شما ما اين راهنما را براي شناخت محبوب ترين سبك ها، استفاده ي مناسب از آن ها به همراه توصيه هايي در مورد كاربرد، طرح هاي دستگيره درنوع رنگ و هرآنچه كه نياز داريد آماده كرده ايم.

بورس دستگيره درب در تهران

جنس دستگيره از عوامل تاثيرگذار در ماندگاري و حتي طرح هاي دستگيره درزيبايي دستگيره درب مي باشد. شناخت ويژگي هاي متريال گوناگون به شما كمك مي كند تا بهترين جنس دستگيره را متناسب با نيازتان انتخاب نماييد. در ادامه انواع جنس دستگيره در و ويژگي هاي آن ها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

قيمت دستگيره درب بهريزان

دستگيره فولاد ضد زنگ ساختاري بسيار سخت داشته و با توجه به تركيبي كه دارد در برابر خوردگي مقاوم مي باشد. عمر اين دستگيره بسيار بالا بوده و در برابر ضربه مقاوم است و به نگهداري بالايي نياز ندارد.دستگيره برنز ظاهر بسيار زيبايي دارد. برنز به مروز زمان درخشان مي شود،دستگيره درب چوبي كه البته اين موضوع باعث طرح هاي دستگيره درشيك شدن دستگيره هم مي گردد. دستگيره درب به دليل تماس مكرر دست افراد، جرم و باكتري را به خودش جذب مي كند.

قيمت دستگيره درب حياط

يكي از ويژگي هاي حيرت انگيز دستگيره هاي برنز كه از فلز مس ساخته شده اند، از بين رفتن 99.9% باكتري ها و جرم هاي موجود در سطح آن است. اين موضوع توسط محققان آمريكايي و انگليسي نيز ثابت شده است.دستگيره آلومينيومي بسيار سبك وزن بوده و ماندگاري خوبي هم دارد.دستگيره درب چوبي به دليل اينكه با محيط هم دما مي شود،طرح هاي دستگيره در حس دلچسبي را به دست القا مي كند. يكي از ويژگي هاي آلومينيوم قابليت رنگ پذيري آن مي باشد.

قيمت دستگيره روزت

بنابراين مي توان از رنگ ايده آل تان براي دستگيره استفاده كنيد. طرح هاي دستگيره درآلومينيوم دستگيره درب چوبياز جمله متريالي است كه قابل بازيافت مي باشد.استيل ضد زنگ ماندگاري و مقاومت بالايي داشته و براي ورودي هايي كه تردد بالايي دارند، گزينه مناسبي است. اين جنس دستگيره براي انواع كاربري هاي مسكوني و تجاري كاربردي بوده و تنوع بالايي در طراحي دارد.

دستگيره درب چوبي خارجي

از استيل ضد زنگ براي توليد انواع دستگيره هاي كابينت و طرح هاي دستگيره دردرب بهره گرفته مي شوددستگيره درب چوبي.نتخاب دستگيره درب از جمله انتخاب هايي است كه مي تواند چشم انداز درب شما را تحت تاثير قرار دهد. دستگيره ها با وجود اينكه كوچك هستند، اما اگر درست انتخاب شوند، در زيبايي دكوراسيون نقش بسزايي خواهند داشت.

قيمت دستگيره درب ضد سرقت

در اينجا قصد داريم ليستي از برند هاي محبوب در زمينه ي دستگيره درب را به شما معرفي كنيم تا در زمان خريد انتخاب صحيحي داشته باشيد.همانقدر كه مدل دستگيره درب اتاق حائز اهميت است، رنگ دستگيره نيز مهم مي باشد. امروزه انواع دستگيره ها ، تنوع بالايي در رنگ دارند. رنگ هاي مات و براق در طيف هاي متنوعي از طلايي ، سيلور ، خاكستري و …طرح هاي دستگيره در موجود هستند. در ادامه به معرفي برترين رنگ هاي 2020 براي دستگيره مي پردازيم.

بورس دستگيره درب در تهران

طيف هاي طلايي به واسطه رنگ گرمي كه دارند،طرح هاي دستگيره درطرح هاي دستگيره در حس و حالي وينتج و كلاسيك را به درب مي دهند. رنگ طلايي با تناژ برنجي مات از جمله محبوب ترين انتخاب ها براي دستگيره مي باشد.آشنايي با برندهاي دستگيره درب ايراني اگر علاوه بر تنوع و كيفيت دستگيره؛ به قيمت آن نيز اهميت مي‌دهيد و قصد داريد تا در هزينه هاي خود صرفه جويي كنيد، يك دستگيره ايراني بخريد.

كاتالوگ دستگيره بهريزان

دستگيره برند بهريزان: دستگيره هاي درب بهريزان در دو گروه روزت و پلاك دار تقسيم شده اند. دستگيره هاي بهريزان از مواد اوليه زاماك ، آلومينيوم و برنج تهيه مي شوند و سپس با روكش هاي متنوع وارد بازار مي شوند.مي توان گفت بهترين برند دستگيره درب ايراني ؛ بهريزان مي باشد. تنوع بالا در طراحي ،طرح هاي دستگيره در جنس و كيفيت مرغوب ، امكان سفارش آنلاين و شعب متعدد باعث محبوبيت اين برند ايراني دستگيره درب شده است.

دستگيره لوكس درب

برند هاي دستگيره خارجي دستگيره برند طرح هاي دستگيره دراگر به دنبال يك سبك دكوراسيون مدرن هستيد پيشنهاد ما به شما اين برند است. اين برند از سال 1946 فعاليت خود را شروع كرد و به سختي مي توانيد دربي را پيدا كنيد كه نتواند ظاهري زيبا به آن ببخشد.دستگيره هايي كه از جنس چيني هستند؛ عموما براي درب هاي داخلي و اتاق خواب كاربردي هستند. دستگيره چيني عموماً در رنگ هاي سفيد ساده، كرم و يا مشكي بوده و از تركيب كروم و برنج نيز براي زيبايي بيشتر آن بهره گرفته مي شود.

دستگيره درب چوبي خارجي

اين مدل دستگيره ها مخاطبان خاص خودشان را داشته و چندان رايج نيستند.سر فصل هاي راهنماي خريددستگيره درب چوبي دستگير دربانواع مدل دستگيره درب هادستگيره هاي اهرمي درب :طرح هاي دستگيره در طبيعتا امكان بيشتري براي گرفتن دستگيره به فرد مي دهند و از اين منظر براي افراد با سطوح متفاوت از توان، نيرو و مهارت مناسب هستند.

بورس دستگيره درب در تهران

دستگيره هاي توپي در طرح ها و رنگ هاي بسيار متنوعي موجود هستند و گزينه هاي متنوعي طرح هاي دستگيره دستگيره درب چوبيدربراي هر سبكي از خانه به ما مي دهند. اما درهرحال دستگيره هاي اهرمي از دستگيره هاي توپي مدرن تر هستند.تصميم نهايي براي انتخاب دستگيره ي مناسب نهايتا يك ترجيح شخصي است و معمولا متاثر از عوامل زيبايي شناختي و منوط به مصرف كننده ي نهايي است.


برچسب: https://fara-sanat1.ir/، خريد دستگيره درب، دستگيره درب، دستگيره در، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۴۷:۴۵ توسط:reza ghorbani موضوع:

دستگيره درب

دستگيره درب

دستگيره درب از نوع مدرن و براي افرادي با سلايق خاص است.ساختار فني و كاربردي دستگيره ، بر مبناي اصول مهندسي ودستگيره درب ضد سرقت يكي ديگر از سمت هاي درب ضدسرقت مي باشد كه امروزه بسيار مورد توجه مي باشد شايد مانند گذشته اين قسمت از درب بدون توجه و تنها براي كمك گرفتن از آن براي باز كردن و بسته شدن درب استفاده نمي شود .

 دستگيره درب

[caption id="attachment_6928" align="alignnone" width="300"]دستگيره درب دستگيره درب[/caption]

دستگيره درب ضد سرقت امروزه يك جنبه بسيار مهم از درب را نشان مي دهند و آن زيبايي آن مي باشد . توجه به زيبايي درب باعث شده است بسياري از افراد هنگام خريد اين قسمت از درب جستجوهاي زيادي را در اينترنت و حتي بورس هاي فروش درب انجام دهند تا يك دستگيره مناسب را پيدا و نصب نمايند

دستگيره ها داراي انواع مختلفي هستند

آنها در نمونه هاي داخلي و خارجي با جنس هاي مختلفي موجود هستند و امروزه به عنوان يك فاكتور كه مي تواند در قيمت درب نيز تاثير گذار باشد به آن توجه مي شود نمونه هاي خارجي دستگيره درب ضد سرقت داراي ارزش قيمتي بيشتري مي باشد كه يكي از دلايل اين مي باشد كه ارز خرج شده براي اين دستگيره ها نسبت به گذشته چند برابر شده است به همين خاطر مي باشد

بسياري از افرادجاي دستگيره هاي خارجي از دستگيره هاي ايراني استفاده مي كنند

البته به خاطر داشته باشيد نمونه هاي ايراني نيز داراي كيفت بالايي مي باشند و امروزه به قدري پيشرفت داشته اند كه مي تواند از جنبه هاي مختلفي آنها را با نمونه هاي خارجي مقايسه كرد

دستگيره درب ضد سرقت

يكي از برند هاي مطرح در زمينه توليد دستگيره درب ضد سرقت  مي باشد به طور كلي شركت هاي تركيه اي در زمينه توليد يراق درب ضد سرقت داراي رقابت بسيار شديدي مي باشد بيشتر محصولات اين شركت ها در حوزه خليج فارس و ايران به فروش مي رسد . به نظر مي رسد كيفيت بالاي محصولات در كنار تكنولوژي هاي ساخت جديد و زيبايي از جمله مهمترين مواردي مي باشد كه باعث شده است

مهمترين نكات در هنگام خريد دستگيره درب ضد سرقت

توجه به اندازه دستگيره و اينكه آيا با درب ضد سرقت شما مي خورد و بزرگتر از آن نيست
جنس دستگيره مهم مي باشد در صورتي كه مناسب نباشد احتمالا بعد از مدتي رنگ و لعاب آن ريخته خواهد شد و جلوه زيبايي نخواهد داشت
دستگيره بايد به گونه اي باشد كه به راحتي باز و بسته و حركت كند

نحوه نصب دستگيره درب ضد سرقت

اگر شما اقدام به خريد درب ضد سرقت كنيد به احتمال زياد براي شما دستيگره درب ضد سرقت توسط شركت فروشنده نصب خواهد شد و شما نيازي نيست به صورت مجزا آن را نصب نماييد اما اگر بخواهيد آن را تعويض نماييد نياز است دستگيره قديمي را از روي درب كه با استفاده از پيچ و مهره سفت شده است را باز نماييد و دستگيره جديد را جايگزين نماييد

 در نوع سوم

شما دربي را خربداري نموده ايد كه اصلا دستگيره ندارد در اين صورت كار شما كمي سخت تر مي باشد و نياز به دريل مخصوص دارد براي اين منظور در ابتدا دستگيره را روي درب قرار دهيد و نشانه هاي را روي محل نصب دستگيره بزنيد سپس با دريل قسمت توپي و قسمت داخلي درب كه مغزي درب مي خواهد باز و بسته شور را سوراخ نماييد سپس دستيگره را با استفاده از پيچ و مهره نصب نماييد

خريد دستگيره در

دستگيره درب از آلياژ فلزي به نام زاماك(سرب) ساخته شده است .اين آلياژ در برابر خوردگي و فشار استحكام بالايي دارد. طراحي زيبا اين دستگيره در كنار آبكاري با كيفيت آن ،جلوه زيبا به آن بخشيده است. دستگيره درب دياكو در سه رنگ طلايي،نقره ايي و زيتوني موجود مي باشد. قيمت انواع دستگيره درب در مقايسه با كيفيت و دوام محصول، رقابتي مي باشد

يكي از مهم ترين نكته ها

در خريد دستگيره اين است كه شما دستگيره يك تكه مي خواهيد و يا دو تكه، مدل هاي يك تكه آسان تر نصب مي شوند و هزينه نصب در با استفاده از اين نوع دستگيره ها ارزان تر تمام مي شود. دستگيره هاي دو تكه داراي زحمت بيشتري هستند و نصاب ها معمولا هزينه بيشتري بابت نصب اين نوع دستگيره ها مي گيرند. اما از نظر ظاهري مي توان گفت كه نمونه هاي دو تكه بسيار شيك تر هستند.

دستگيره در

اگر انبوه ساز هستيد و يا در حال ساخت ساختمان هايي با درب هاي اچ پي ال و اچ دي اف هستيد پيشنهاد مي كنيم سراغ دستگيره هاي يك تكه برويد كه از نظر هزينه دستگيره و هزينه نصب با درب هايتان همخواني داشته باشد. اما اگر در حال ساخت ساختمان هاي لاكچري و لوكس هستيد و درب هاي ام دي اف رنگ شده و ديگر انواع درب لوكس را تهيه كرده ايد مي توانيد سراغ دستگيره دو تكه رفته و كار شيك خود را تكميل كنيد

دستگيره در اتاق

اما دستگيره درب چوبي رنگ هاي مختلفي هم دارد. براي مثال كروم و طلايي بسيار محبوب هستند. نكته اي كه وجود دارد اين است كه بسياري از دستگيره هاي طلايي رنگ پس از مدتي رنگ خود را از دست مي دهند و به رنگ نقره اي در مي آيند. البته اگر دستگيره بسيار با كيفيتي باشد چنين اتفاقي نمي افتد. به طور كلي انتخاب دستگيره كروم منطقي تر است.

دستگيره درب چوبي ارزان

هنگام خريد دستگيره درب چوبي بايد به يك نكته توجه كنيد. آن هم اينكه از حداقل كيفيت لازم برخوردار باشد. در حال حاضر و در زماني كه اين مقاله را براي شما آماده مي كنيم دستگيره درب چوبي ارزان چيزي حدود 130 هزار تومان قيمت دارد. توجه داشته باشيد كه دستگيره گفته شده داراي قفل هم مي باشد. اما اگر بخواهيد اين نوع دسنگيره را كليدخور و به همراه سيلندر خريداري كنيد.

دستگيره درب ارزان

دستگيره از نوع مدرن و براي افرادي با سلايق خاص است.ساختار فني و كاربردي دستگيره ، بر مبناي اصول مهندسي و زيبايي شناسي استوار است.دستگيره درب دياكو از آلياژ فلزي به نام زاماك(سرب) ساخته شده است .اين آلياژ در برابر خوردگي و فشار استحكام بالايي دارد. طراحي زيبا اين دستگيره در كنار آبكاري با كيفيت آن ،جلوه زيبا به آن بخشيده است.

دستگيره درب در سه رنگ طلايي،نقره ايي و زيتوني

موجود مي باشد. قيمت انواع دستگيره درب در مقايسه با كيفيت و دوام محصول، رقابتي مي باشد و هم اكنون امكان فروش اينترنتي دستگيره درب، در كنار ساير تجهيزات ساختماني و دكوراسيون داخلي در وبسايت بازارسفيد ممكن گرديده است.

تفاوت دستگيره اتاقي و سرويسي

دستگيره هاي سرويس بهداشتي و حمام معمولا بايد به راحتي و بدون استفاده از كليد قفل شوند. بنابراين بايد از داخل به راحتي قفل شوند. دستگيره هاي سرويسي معمولا داراي يك تكه اضافه هستند و با نام سوئيچي شناخته مي شوند. اين نوع دستگيره تفاوت قيمتي خاصي با اتاقي ندارد و معولا اختلاف اندك است.

قيمت دستگيره درب

قيمت دستگيره درب چوبي بدون قفل معمولا از حدود 70 هزار تومان شروع مي شود. بديهي است كه اين قيمت در زمان نگارش اين مطلب مي باشد. اما مدل ها بسيار هستند و قيمت ها متفاوت مي باشند. مثلا قفل هوشمند در زمان نگارش اين مطلب مي تواند حدود 8 ميليون باشد. دستگيره هاي دو تكه مي توانند 165 و 200 هزار تومان قيمت داشته باشند. گفتني است دستگيره هاي كمد ديواري داراي قيمت كمتري هستند.

دستگيره خالدار

براي انتخاب دستگيره درب چوبي به دو نكته مهم توجه فرماييد. اول اينكه جنس دستگيره شما حتما خوب باشد تا بعد از مدت كوتاهي استفاده درگير تعويض دستگيره و مشكلات وقت گير آن نشويد. ديگر موضوع همخواني دستگيره با درب است. براي مثال وقتي دربي لوكس سفارش داده ايد واقعا حيف است كه با يك دستگيره ارزان قيمت نماي آن را خراب كنيد ( مانند درب ام دي اف روكش بلوط رنگ شده).

[caption id="attachment_6929" align="alignnone" width="300"]دستگيره 12 دستگيره 12[/caption]

همچنين

قرار دادن دستگيره بسياري لاكچري روي درب هاي ارزان چندان توصيه نمي شود. هميشه سعي كنيد درب با كيفيتي انتخاب كنيد تا در نهايت از نتيجه كار خود راضي باشيد و دستتان براي انتخاب دستگيره نيز باز باشد. ساختماني و دكوراسيون داخلي در وبسايت بازارسفيد ممكن گرديده است.

دستگيره شيشه سكوريت

دستگيره شيشه سكوريت در انواع رنگ و شكل‌هاي مختلف توليد مي‌شود. دستگيره شيشه سكوريت داراي انواع خارجي و ايراني است. تنوع در دستگيره شيشه سكوريت بسيار زياد است. بسته به سليقه خود مي‌توان دستگيره‌هاي مختلف را انتخاب كرد. دستگيره شيشه سكوريت توسط برندهاي مختلف توليد مي‌شوند. تنوع در رنگ اندازه از ويژگي‌هاي اين دستگيره‌هاست.

همچنين اين دستگيره‌ها در ايران نيز ساخته مي‌شوند

نوع ايراني آن نيز كيفيت خوبي دارد. متريال مورد استفاده در دستگيره شيشه سكوريت معمولاً استيل مي‌باشد. استيل در بين دستگيره ها، دستگيره شيشه سكوريت طرفدار بسياري دارد.

از ويژگي‌هاي دستگيره شيشه سكوريت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

براي شيشه ها از متريال و يراق الات مناسب استفاده مي شود.
داشتن كارايي و عملكرد مناسب
كيفيت دستگيره از نظر جنس مواد تشكيل‌دهنده
مرغوب بودن جنس دستگيره با ضخامت استاندارد براي جلوگيري از شكسته شدن
مقاومت كافي زوارهاي جاي پيچ دستگيره
بلند بودن اهرم دستگيره شيشه سكوريت براي عملكرد بهتر

درب شيشه‌اي راه‌حلي كارآمد

درب شيشه‌اي راه‌حلي كارآمد و زيبا براي جدا كردن محيط‌هاي داخلي از خارجي، و يا جدا كردن محيط‌هاي داخلي از هم مي‌باشد. همچنين استفاده از دستگيره درب شيشه‌اي بلند، از گذشته تا به كنون در درب‌ها استفاده‌ شده است.

دستگيره شيشه سكوريت

از جنس استيل كه علاوه بر اين‌كه زيبايي به محيط مي بخشد. داراي مقاومت و طول عمر بالايي در استفاده از درب مي باشد.
همچنين در دستگيره درب شيشه اي فرودگاهي از يك جفت دستگيره استفاده مي‌شود
ابعاد دستگيره درب شيشه‌اي، انتخاب سايز براي دستگيره سليقه‌اي بوده
دستگيره درب شيشه سكوريت در زيبايي درب شيشه‌اي اهميت زيادي دارد.
دستگيره‌هاي مورد استفاده درب‌هاي شيشه سكوريت از جنس‌هاي مختلف در بازار موجود است.

دستگيره شيشه

اجراي درب شيشه‌اي توسط دستگيره شيشه به صورت لولايي و ريلي در ابعاد ويژه همراه با دستگيره شيشه از ديگر محصولات مجموعه رامادُر مي‌باشد. درب‌هاي شيشه‌اي با پروفيل ويژه آلومينيوم و يراق‌آلات دستگيره براي شيشه جهت فضاهاي اداري و مسكوني مورد استفاده بوده و امكان انتخاب بيش از 30 مدل دستگيره و لولا با امكانات متفاوت امكان‌پذير مي‌باشد.

دستگيره هوپه

در توزيع و فروش يراق آلات شيشه است كه دستگيره هوپه از يراق الات كاربردي اين يراق آلات است. از سوالات شايع كه در ذهن خريدار نقش مي ببندد و از لحاظ قيمت خريد تحت تاثير قرار مي گيرند دستگيره هوپه مي باشد. جهت درخواست دستگيره هوپه و يا يراق الات ديگر از شيشه مي توانيد  از يراق الات شيشه  انواع دستگيره هوپه وجو دارد كه داراي استانداردهايي است با هزينه و قيمت معقولانه.

قيمت دستگيره شيشه سكوريت

به علت تنوع در برند و رنگ و شكل دستگيره‌ها، قيمت دستگيره شيشه‌ سكوريت اين محصول با قيمت‌هاي مختلفي به بازار عرضه مي‌شود. بديهي است كه كيفيت يراق‌آلات مورد استفاده بسيار مهم مي‌باشد. امروزه برندهاي مختلفي براي توليد قطعات و تجهيزات ساختماني وجود دارد. انتخاب قطعات با كيفيت هزينه بيشتري نسبت به مدل‌هاي چيني و غير برند دارد. اما طبيعتاً قطعات در طول عمر و كاركرد درب مؤثر است.

قيمت دستگيره شيشه

قيمت دستگيره شيشه سكوريت بستگي به جنس و كيفيت آن دارد. موارد زير در قيمت تأثيرگذار مي‌باشد.
ضخامت شيشه، شيشه‌ها در ضخامت‌هاي ۴ الي ۱۹ ميلي‌متر در قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند .
جاسازي روي شيشه، معمولاً برش‌كاري و سوراخ‌كاري تأثير زيادي بر روي قيمت شيشه سكوريت دارند.
حمل شيشه، شيشه هاي سكوريت به دليل انبارداري سخت، وزن زياد و شكنندگي داراي هزينه حمل ويژه‌اي مي‌باشند .
رنگ شيشه، معمولاً شيشه‌هاي بي‌رنگ از بقيه شيشه‌ها ارزان‌تر مي‌باشد

چگونه مناسب ترين دستگيره درب ساختمان را انتخاب كنيم؟

درب هاي ساختمان براي حفاظت ساختمان از گرما و سرما و ورود افراد متفرقه و سرقت اموال صاحبان آپارتمان مي باشند. دستگيره درب ساختمان از وسايلي است كه هم به زيبا سازي درب كمك ميكند و هم از لحاظ ايمني براي مصرف كنندگان حائز اهميت است. دستگيره درب ساختمان از لحاظ نحوه عملكرد به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شود كه هركدام كارايي و زيبايي مخصوص به خود را دارا هستند. ا

گر قصد انتخاب دستگيره مناسب براي درب هاي آپارتمان خود داريد

با ما همراه شويد. در ادامه قصد داريم به معرفي انواع دستگيره درب ساختمان و بررسي كارايي هركدام بپردازيم.

انواع دستگيره درب ساختمان

دستگيره و قفل انواع مختلفي دارند. جالب است بدانيد برخي از آنها حتي نياز به كليد و مشكلات مربوط به آن مانند نياز به كليد سازي ندارند. دستگيره هاي درب ساختمان را از لحاظ عملكرد و كارايي به گروه هاي زير تقسيم مي كنند،

كه به معرفي برخي از آنها مي پردازيم:

دستگيره درب ساختمان مدل پلاكي
دستگيره درب ساختمان مدل توپي
دستگيره درب ساختمان مدل روزت
دستگيره درب ثابت
دستگيره درب ساختمان مدل ضربه اي (مناسب براي درب هاي ضد حريق)
دستگيره درب هاي ديجيتالي و الكترونيكي
ساير مدل هاي دستگيره درب ساختمان
دستگيره درب ساختمان مدل پلاكي

اين دستگيره ها براي درب هاي چوبي استفاده شده

و از تنوع زيادي در رنگ و مدل و اندازه برخوردار هستند. معمولا به دستگيره هايي طرح پلاك گفته مي شود كه ورودي كليد و محل گرفته دستگيره به صورت يكپارچه مي باشند. اين مدل از دستگيره درب ساختمان براي قفل هاي كليد خور معمولي و هم براي قفل هايي كه سيلندر خور مي باشند در بازار وجود دارند.

همچنين

مدل هاي جديد دستگيره هاي پلاكي كيفيت بالايي در روكش و آلياژ دارند كه باعث افزايش زيبايي آنها و امنيت منزل شما خواهد شد.

دستگيره درب ساختمان مدل روزت

اين مدل دستگيره قابل نصب براي درب هاي معمولي، درب هاي ورودي و درب هاي ضد سرقت مي باشد. در مدل روزت دستگيره هاي سمت بيرون ثابت هستند و دستگيره هاي داخل در ارتباط با زبانه قفل مي باشند. بخش كليد خور دستگيره روزت در دو مدل كليد اتاقي و سيلندر خور طراحي شده است.

در مدل هايي از دستگيره

قسمت قفل و قسمت دستگيره از يكديگر جدا هستند و باعث زيبايي آن شده اند. اين دتگيره ها به مدل روزت معروف مي باشند.

دستگيره درب ساختمان مدل توپي

اين مدل از دستگيره درب ساختمان، براي سمت بيرون درب هاي ورودي واحد هاي آپارتماني ساخته شده است. معمولا در ساختمان هايي كه چندين واحد را شامل مي شوند از اين مدل دستگيره استفاده ميشود. با استفاده از اين دستگيره، تنها مي شود درب را هل داد و باز كردن درب تنها توسط كليد اتفاق مي افتد. دستگيره هاي توپي در طرح و رنگ و اندازه هاي مختلف در بازار موجود مي باشند.

برخي از دستگيره هاي توپي

به وسيله تعدادي پيچ فلزي روي درب فلزي يا چوبي ثابت مي شوند. مدل هاي شيشه اي و سراميكي اين دستگيره ها نيز با يك پيچ از داخل توسط مهره ي مختص خودشان، محكم مي شوند.

دستگيره درب ساختمان مدل ديجيتال و الكترونيكي

مدل هاي مختلفي از قفل هاي ديجيتال كه مزاياي زيادي نيز دارند در بازار موجود است. مانند قفل كارتي، قفل اثر انگشتي و… كه با وارد كردن اثر انگشت يا كارت صحيح، قفل به صورت خودكار باز مي شود. و ديگر نيازي به استفاده از كليد نمي باشد. تبادل اطلاعات در اين مدل از قفل ها بين حافظه و ميكروكنترلر صورت مي گيرد. كه ميكروكنترلر مركز فرماندهي مي باشد.

[caption id="attachment_6930" align="alignnone" width="239"]دستگيره33 دستگيره33[/caption]

دستگيره درب ساختمان مدل ضربه اي

درب هاي ضد حريق طبق استاندارد بايد از سمت داخل دستگيره هاي مخصوص خود را داشته باشند و نمي شود براي آنها از دستگيره معمولي استفاده نمود. به دستگيره هاي مخصوص درب ضد حريق، پانيك يا پانيك بار مي گويند. نحوه عملكرد دستگيره پانيك بار به اين صورت است كه با فشاري كه بر روي دستگيره كه معمولا طول لنگه درب است وارد مي شود، دستگيره عمل ميكند.

ضربه اي بودن

اين مدل از دستگيره ها به اين دليل مي باشد كه در زمان هاي استرس زا و اضطراري و يا در زمان هايي كه دستگيره بخاطر حريق داغ شده است، با هر مدل ضربه اي عمل كرده و درب باز شود.

به طور معمول

درب هاي ضد حريق در سمت بيرون خود دستگيره اي ندارند تا در زمان هاي حريق ترددي از سمت بيرون يا پله ها، به داخل نباشد. اما اكثر اين درب ها امكان نصب سيلندر قفل هاي مخصوص خودشان يا دستگيره دارند كه باز كردن آنها از بيرون و با استفاده از كليد امكان پذير باشد. همچنين دستگيره هاي درب هاي ضد حريق، زبانه چرخشي دارند كه براي انواع درب هاي راست باز شو و چپ باز شو مناسب است.

منبع : فارا صنعت


برچسب: https://fara-sanat1.ir/، خريد دستگيره درب، دستگيره درب، دستگيره در، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۴۲:۵۰ توسط:reza ghorbani موضوع:

سفارش اپليكيشن اختصاصي

سفارش اپليكيشن اختصاصي

سفارش اپليكيشن اختصاصي : سفارش پروژه ساخت اپليكيشن در كسب و كار شما باعث جلب توجه مشتري و برقراري ارتباط مستقيم با آن ها مي شود. از طريق سفارش پروژه ساخت اپليكيشن در وب
سايت دولوپر ميتوانيد محصولات، خدمات جديد، پيشنهادهاي تبليغاتي را به مشتريان خود معرفي كنيد و همچنين مشتريان خود را در جريان آخرين اخبار و تغييرات مربوط به كسب و كار خود و تخفيف ها و
شرايط هاي ويژه قرار دهيد.

به وجود آوردن بازاريابي هدف بر اساس موقعيت مكاني كسب و كار

سفارش پروژه ساخت اپليكيشن امكان برقراري ارتباطات مستقيم با مشتريان را فراهم مي كند. اين ارتباط سبب دسترسي به اطلاعات ارزشمندي از قبيل اطلاعات جمعيتي ، موقعيت هاي جغرافيايي و
رفتار خريد با توجه به محصولات و خدمات كسب و كار شما، مي شود و به شما كمك مي كند تقاضاي بازار را درك كرده و استراتژي هاي فروش و بازاريابي خود را بهتر بشناسيد.

افزايش شناخت بيشتر برند شما توسط مشتريان

[caption id="attachment_1107" align="alignnone" width="300"]سفارش اپليكيشن اختصاصي سفارش اپليكيشن اختصاصي[/caption]

ايجاد رابطه وفاداري با مشتري خود، يك جنبه حياتي از بازاريابي كسب و كار شما است. با سفارش پروژه ساخت اپليكيشن براي برند خود، با ارسال تنها يك پيامك، مشتريان خود را در جريان آخرين اخبار
در رابطه با كسب و كارتان قرار دهيد. اين كار باعث همراهي هميشگي مشتري و به روزرساني آگاهي از محصول و خدمات شما مي شود.

افزايش فروش محصول و يا خدمات كسب و كار شما

استفاده از اپليكيشن ها بسيار سريع تر و تعاملي تر از استفاده از وب سايت برند مورد نظر مي باشد. در دسترس بودن يك اپليكيشن براي تجارت شما مشتري را وادار مي كند كه كسب و كار شما را براي
خريد خود انتخاب كند. وب سايت ها به طور عمده به ايجاد آگاهي از نام تجاري برند شما كمك مي كنند، اما بيشترين فروش از طريق اپليكيشن ها صورت مي گيرد.

افزايش چشمگير ديده شدن كسب و كار شما در بازار رقبا

سفارش پروژه ساخت اپليكيشن در برجسته كردن و تمايز قائل شدن تجارت شما از ديگر رقبا، مسئله اي جدي و حائز اهميت است. ساخت اپليكيشن هنوز يك ايده تازه در دنياي تكنولوژي و بيزينس مي
سفارش اپليكيشن اختصاصي باشد و با داشتن يك اپليكيشن مناسب براي تجارت خود، مي توانيد توجه مشتريان را به خود جلب كرده و قسمت عمده اي از سهم بازار كسب كار مورد نظر را به برند خود
اختصاص دهيد.

قرارداد ساخت اپليكيشن

به موارد ذكر شده در قرارداد ساخت اپليكيشن اهميت بدين. در صورتي كه قرارداد با يك شخص فريلنسر بسته شود حتما در مورد پشتيباني و توسعه اپليكيشن در آينده سوالات خود را مطرح و در قرارداد ذكر
نمائيد. معمولا هزينه ساخت اپليكيشن توسط يك شخص در مكان نامشخص تا هزينه ساخت توسط يك شركت در مكان مشخص كمتر خواهد بود. شما بايد خيال خود را از حضور تيم سازنده در آينده در كنار
سفارش اپليكيشن اختصاصي خود راحت كنيد.

ساخت اپليكيشن به صورت نيتيو و يا هيبريد

ساخت اپليكيشن در حال حاضر به دو صورت نيتيو و هيبريد انجام مي گيرد. معمولا هزينه ساخت اپليكيشن به صورت نيتيو نسبت به هيبريد بيشتر خواهد بود و كيفيت و خروجي كار با روش نيتيو بسيار
سفارش اپليكيشن اختصاصي متفاوت خواهد بود آشنايي بيشتر با روش ساخت نيتيو و هيبريد

وب سرويس و قدرت سرور در نظر گرفته شده

شركت قادر به نوشتن وب سرويس براي نرم افزارهاي آنلاين باشد و دانش سروري خوب براي مقياس پذيري داشته باشد. يكي از عوامل مهم در هزينه ساخت اپ موبايل، پشتيباني از مقياس پذيري يا
سفارش اپليكيشن اختصاصي تعداد كاربر بالاي همزمان استفاده كننده از اپليكيشن مي باشد.

كدنويسي پنل مديريت اپليكيشن

قلب يك اپليكيشن آنلاين پنل مديريت يا همان نرم افزار مديريت اپليكيشن مي باشد. فرض كنيد شما يك اپليكيشن فروشگاهي ساخته ايد. تمامي كالاها و گروه هاي كالايي در پنل مديريت تعريف مي
شود. كاربراني كه ثبت نام مي كنند در پنل مديريت قابل ويرايش يا حذف هستند. سفارشات شما به پنل مديريت ارسال مي شود و در كل تمامي فعاليت ها در پنل مديريت انجام مي شود.

سفارش اپليكيشن اختصاصي

به طور كلي اپليكيشن فقط يك فضاي نمايشي است. هر چه زمان بيشتري براي كدنويسي سمت سرور و پنل مديريت انجام شده باشد در نهايت اپليكيشن با كيفيت تري را دريافت خواهيد كرد. بسياري از
شركت ها از نرم افزارهاي اپن سورس مانند وردپرس براي مديريت اپليكيشن استفاده مي كنند بنابراين به دليل استفاده از سورس كدهاي آماده، پشتيباني و توسعه امكانات اختصاصي در آينده ممكن است
سفارش اپليكيشن اختصاصي صورت نگيرد. روي پنل مديريت اپليكيشن و قابليت هاي توسعه اي آن حساسيت خاصي داشته باشيد.

ديزاين اختصاصي يا ديزاين عمومي

اولين نقشي كه مدير پروژه اهميت خاصي به آن مي دهد، طراح رابط كاربري سيستم مي باشد. طراح بايد تخصص مناسب طراحي، روانشناسي، كارآفريني، علوم اجتماعي و ... داشته باشد. بسياري
از شركت ها از طرح هاي از پيش انجام شده در ساخت اپليكيشن استفاده مي كنند كه اين مورد بروي كاهش هزينه ساخت بسيار تاثير گذار است. در صورتي كه لازم است منحصر به فرد بوده و ديزاين
اختصاصي خود را داشته باشيد هزينه بيشتري بايد براي ساخت بكنيد.

طراحي اپليكيشن سفارشي

اين روزها، نه تنها كسب و كارهاي بزرگ و شناخته شده بلكه بسياري از كسب و كارهاي كوچك مثل بوتيك‌ها، آرايشگاه ها و كافي شاپ ها و شركت هاي استارتاپي به طراحي اپليكيشن سفارشي تلفن
همراه روي آورده اند. در حقيقت اين شركت ها با ساخت اپليكيشن سفارشي حركتي رو به جلو را جهت پيشرفت كسب و كار خود به مرحله بالاتر در پيش گرفته اند. با ايجاد راهكارهاي خلاقانه به درآمد
سفارش اپليكيشن اختصاصي دلخواه خود برسيد.

اهميت رابط كاربري در طراحي اپليكيشن موبايل

هنگامي يك كسب و كار مي‌تواند در طراحي اپليكيشن اندرويد و ios خود موفق باشد كه كاربر در استفاده از اپليكيشن موفق باشد. لازمه اين موفقيت يك طراحي بصري ساده و هوشمندانه است كه خواسته
هاي كاربر را پيش بيني كند. سازنده اپليكيشن بايد بتواند زمان زيادي را صرف افرادي كه از اپليكيشن استفاده مي‌كنند كند تا بتواند اهداف و انگيزه هاي كاربران را درك كند. به اين ترتيب مي‌تواند كارايي
اپليكيشن را افزايش دهد. طبق تحقيقاتي كه توسط Forrester انجام شده هر دلار سرمايه گذاري براي تجربه كاربري مي‌تواند ۱۰۰دلار سوددهي داشته باشد. بنابراين بازگشت هزينه زيادي دربرخواهد داشت.

كاتلين

زبان برنامه نويسي كاتلين كه چند سالي از معرفي آن مي گذرد يكي از زبان هاي برنامه نويسي اپليكيشن به صورت نيتيو است . گوگل اكنون كاتلين را به عنوان زبان رسمي طراحي اپليكيشن هاي
اندرويدي معرفي كرده است.اپليكيشن هاي نوشته شده به زبان كاتلين از سرعت و كارايي بالايي برخوردار هستند.

جاوا

زبان برنامه نويسي جاوا يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين زبان هاي برنامه نويسي دنياست. در ابتدا كه اندرويد معرفي شد از اين زبان براي طراحي و ساخت اپليكيشن هاي اندرويدي استفاده شد و
سال ها اپليكيشن هاي موبايل با زبان جاوا توسعه داده شده اند. جاوا همچنان يكي از بهترين زبان ها براي توسعه اپليكيشن هاي اندرويدي است.

فلاتر

فلاتر ابزار جديدي كه گوگل براي توسعه اپليكيشن هاي موبايل اندرويد و ios معرفي كرده است . مهم ترين مزيت آن سادگي نسبت به توسعه با زبان هاي كاتلين و جاوا و توسعه همزمان اپليكيشن براي
اندرويد و ios است. اپليكيشن هاي فلاتر با زبان برنامه نويسي دارت توسعه داده مي شوند.

سوئيفت

سوئيفت زبان برنامه نويسي نيتيو براي توسعه اپليكيشن هاي ios مي باشد. براي توسعه اپليكيشن هاي ios مي توان از زبان برنامه نويسي سي نيز استفاده كرد اما سوئيفت زبان برنامه نوسي جديدتري
سفارش اپليكيشن اختصاصي است وتوسعه اپليكيشن هاي ios با آن راحت تر شده و طرفداران بيشتري دارد.

اپ ساز

اپليكيشن ساز ها راحت ترين مسير را براي توسعه اپليكيشن فراهم مي كنند به طوري كه بدون نياز به دانش برنامه نويسي هر فردي مي تواند اپليكيشن خود را توسعه دهد. اپليكيشنهاي اپ ساز نسبت
سفارش اپليكيشن اختصاصي به اپليكيشن هاي نيتيو كارايي و سرعت پايين تري دارند و مهم ترين مزيت آنها هزينه و زمان طراحي اپليكيشن است كه با كم ترين زمان و هزينه طراحي اپليكيشن را براي
افراد ميسر مي كند.

PWA

از اين روش براي ساخت اپليكيشن هاي تحت وب استفاده مي‌شود. اين اپليكيشن‌ها همانند صفحات عادي وب هستند اما قابليت‌هاي مثل كاركردن به صورت آفلاين، پوش‌نوتيفيكيشن و دسترسي به
سفارش اپليكيشن اختصاصي سخت‌افزار دستگاه كه تنها در اپليكيشن‌هاي نيتيو مشاهده مي‌شوند، دارند. اپليكيشن‌هاي PWA هنوز جديد هستند و پشتيباني چنداني ندارند.

اپليكيشن چيست؟

به نرم افزار هايي كه براي موبايل هاي هوشمند، تبلت ها، دستيار هاي شخصي ديجيتال و غيره ساخته مي شوند، نرم افزار كاربردي گفته مي شود كه به اختصار به آن ها App يا اپليكيشن مي گويند.
كاربر توسط اين اپليكيشن ها، به طور مستقيم فرماني را در گوشي هوشمند خود اجرا مي كند . بسياري از مديران فعاليت هاي حرفه اي و بيزينس خود را جهت ارائه بهتر خدمات و محصولات خود ، به
سفارش اپليكيشن اختصاصي نيازمندند.

چرا به طراحي اپليكيشن نياز است؟

امروزه افراد نيازهاي مهم و اساسي زندگي خود را از طريق اپليكيشن فروشگاهي رفع مي كنند و همچنين براي حمل و نقل از اپليكيشن اسنپ و براي خريد و فروش از اپليكيشن ديوار استفاده مي كنند.
سفارش اپليكيشن اختصاصي امروزه گوشي هاي موبايل انجام كارها را راحتتر كرده اند و كسب و كارها با طراحي اپليكيشن حرفه اي مي توانند فروش خود را چندين برابر كرده و كار خود را رونق ببخشند.

طراحي اپليكيشن اندرويد و iOS

امروزه به دليل رواج استفاده از گوشي هاي هوشمند بازار طراحي اپليكيشن موبايل (طراحي اپليكيشن اندرويد و iOS ) پر طرفدار است كه با در نظر گرفتن روند رو به رشد استفاده از اين نرم افزارها احتمال
مي رود موارد استفاده از آن ها در آينده ي نزديك بسيار بيشتر از امروز نيز باشد. با ورود به بازار اپليكيشن موبايل خواهيد ديد كه انتخاب نوع پلتفرم آن داراي اهميت زيادي است؛ زيرا اين امر در جذب بازار،
سفارش اپليكيشن اختصاصي هزينه ي توليد، كيفيت كار، استقبال كاربران و …. تاثير مستقيم دارد.

ساخت اپليكيشن پولساز

بر همين اساس شركت طراحي اپليكيشن در تهران پروژه ي خود را به صورت طراحي اپ اندرويد و iOS آغاز مي كند. با ساخت يك اپ موبايل اندرويد و iOS براي كسب و كار خود مي‌توانيد قدمي بزرگ به
سفارش اپليكيشن اختصاصي سمت موفقيت برداشته و آينده ي شغلي خود را تضمين نماييد.

چرا طراحي اپليكيشن اندرويد؟

استفاده از گوشي هاي اندرويدي در بين افراد بسيار رايج است، به همين علت طراحي اپ اندوريد به عنوان دغدغه ي اصلي شركت‌هاي طراحي اپليكيشن موبايل شناخته مي شود. طراحي اپ اندرويد براي

[caption id="attachment_1108" align="alignnone" width="300"]طراحي اپليكيشن اختصاصي طراحي اپليكيشن اختصاصي[/caption]

كسب و كارها به دليل تنوع گوشي هايي كه از اين سيستم عامل پشتيباني مي‌كنند، مي‌تواند مهم باشد زيرا در افزايش متقاضيان و همچنين در ارتباط پيوسته تر شما با آن‌ها موثر خواهد بود. در عصر حاضر
سفارش اپليكيشن اختصاصي در طول روز چندين اپ اندرويد ساخته مي شود اما آنچه در طراحي اپليكيشن اندرويد حائز اهميت است ويژگي هاي اين سيستم عامل است كه مي تواند موجب جذب كاربران
شود.

طراحي اپليكيشن چگونه است

در ساخت اپ اندوريد بايد كاربري مناسب آن مد نظر باشد تا بتواند نيازهاي كاربران را به خوبي پوشش دهد. ناوبري مناسب در اين اپ ها مي تواند امكان استفاده ي راحت تر كاربران را فراهم آورده و در نتيجه
سفارش اپليكيشن اختصاصي مي تواند مخاطبان زيادي را جذب كند. استفاده از المان هاي گرافيكي جذاب و رنگ هاي متنوع باعث مي شود تا فضاي اپ شما زيباتر بوده و كاربر به خوبي با آن ارتباط برقرار نمايد.

ويژگي ها و قابليت هاي اپليكيشن

توسعه دهندگان برنامه ي نرم افزاري در طراحي اپ، ويژگي ها و قابليت هايي كه مد نظر كارفرما مي باشد را بررسي كرده و طبق آن هزينه هاي ناشي از طراحي اپليكيشن را به وي اعلام مي نمايند. به
سفارش اپليكيشن اختصاصي دليل اين كه اهداف و قابليت هاي اپليكيشن هاي مختلف، متفاوت است هزينه ساخت آن ها هم بالطبع با هم فرق خواهد داشت.

سفارشي سازي طراحي بصري

يكي ديگر از عوامل تعيين كننده ي هزينه ها در طراحي اپليكيشن، اندازه ي صفحه نمايش مي باشد. به دليل اين كه ايجاد يك صفحه نمايش خاص در طراحي اپ اندرويد يك عمل تخصصي و سفارشي به
سفارش اپليكيشن اختصاصي حساب مي آيد، و در هزينه هاي طراحي تاثير گذاشته و آن را افزايش مي دهد. البته اين بخش از كار در طراحي اپليكيشن هاي iOS به دليل ساختار منظم آن داراي هزينه ي
كمتري مي باشد.

طراحي اپليكيشن

طراحي اپليكيشن اختصاصي براي بسياري از كسب و كارها كه قصد دريافت سهم بيشتري از مشتري در بازار و رونق و توسعه‌ي خود دارند، بهترين راهكار است. كسب و كارهاي مختلف پيوسته در پي پيدا
كردن راهكارهاي جديدي براي پيروزي و غلبه بر رقبا و كسب سود و درآمد بيشتر هستند كه يكي از اين راهكارها ثبت سفارش از شركت طراح و سازنده اپليكيشن براي داشتن نوع اختصاصي آن است.

سفارش اپليكيشن اختصاصي در تهران

بيشتر اين كسب و كارها كه تا پيش از اين از طريق سايت خود فعاليت مي‌كردند، حالا مي‌دانند كه براي ادامه كار و پيشرفت‌شان بايد اپليكيشن داشته باشند. اما ساختار اپليكيشن با سايت تفاوت‌هاي زيادي
سفارش اپليكيشن اختصاصي دارد و هر كدام دنياي متفاوتي دارند. نمي‌توان در اپليكيشن همچون سايت از يك قالب كلي براي معرفي و فروش محصول و ارائه خدمات استفاده كرد.

مزيت‌هاي طراحي اپليكيشن اختصاصي چيست؟

قبل از اينكه بخواهيد سفارش طراحي اپليكيشن اختصاصي براي كسب و كار خود ثبت كنيد بايد، با مزاياي آن آشنا شويد و بدانيد اصلا شما را به پرداخت هزينه بيشتر قانع خواهد كرد و يا خير. يكي از
مهمترين مزاياي داشتن يك اپليكيشن اختصاصي براي كسب و كار شما اين است كه مي‌توانيد ايده‌ها و تفكرات خود را به صورت منحصر به فرد و خاص به مشتريان و مخاطبان خود ارائه دهيد و از هيچ
سفارش اپليكيشن اختصاصي جاي ديگري كپي برداري نكنيد. براي اينكه بخواهيد در نظر مشتريان خود متفاوت و خاص باشيد، بايد خدمات را به سبك و شيوه خود به آنها ارائه دهيد.

طراحي وب سايت

در طراحي وب سايت از كدهاي قوي و قدرتمند استفاده مي‌شود، كدهايي كه مطابق با جديدترين و بهترين استانداردهاي جهاني است و باعث مي‌شود تا ظاهر و عملكرد اپليكيشن شما بسيار
سفارش اپليكيشن اختصاصي بهتر از اپليكيشن‌هاي ديگر باشد.

هزينه طراحي اپليكيشن اختصاصي چه ميزان است؟

هزينه طراحي اپليكيشن اختصاصي بسته به نوع اپليكيشن مورد نظر و امكانات و قابليت‌هاي آن متفاوت است. از آنجايي كه اين اپليكيشن‌ها به صورت اختصاصي و منحصر به فرد طراحي مي‌شوند، بنابراين
سفارش اپليكيشن اختصاصي هيچ كدام شبيه ديگري نيستند. حتي اگر در يك دسته بندي و طبقه بندي موضوعي قرار بگيرند. بنابراين نمي‌توان قيمت ثابت براي هر كدام تعيين كرد.

طراحي سايت

چرا كه هر مشتري مي‌تواند خواستار وجود قابليت‌ها و امكانات خاصي در اپليكيشن اختصاصي خود باشد. تعداد و نوع قابليت‌ها و امكانات درخواستي براي هر اپليكيشن در قيمت نهايي طراحي و ساخت آن
تعيين كننده است. همچنين هر شركت طراح و سازنده اپليكيشن اختصاصي ممكن است قيمت‌هاي متفاوتي نسبت به شركت ديگر پيشنهاد دهد. با توجه به اين آمار، هر كسب و كار كوچك و بزرگي به
سفارش اپليكيشن اختصاصي براي گسترش دسترسي كاربران خود اقدام مي كند و از اين طريق مي تواند وفاداري مشتري‌ها را به برند خود تقويت كرده و آنها را به مشتري هاي دائمي خود تبديل كند.

طراحي سايت در اروميه

اين كه از چه راهي به طراحي سايت در اروميه بسته به زمان،هزينه و انرژي كه قرار است صرف كنيد، متفاوت است. يكي از روش هاي ساخت اپ يادگيري زبان‌هاي برنامه نويسي است. اين روش
سفارش اپليكيشن اختصاصي علاوه بر مزيت‌هايي كه دارد از جمله يادگيري يك دانش جديد و كسب تجربه نياز به زمان و انرژي زياد و همينطور علاقه به دنياي برنامه نويسي دارد.

طراحي سايت فروشگاهي

در روش دوم شما ميتوانيد تمام نيازها و انتظارات خود از يك اپ را در اختيار يك شركت برنامه نويسي قرار دهيد تا آنها ساخت اپليكيشن اختصاصي، دقيقا متناسب با نياز شما را شروع كنند. اين روش
سفارش اپليكيشن اختصاصي نسبت به روش قبلي زمان كمتري نياز دارد ولي همچنان زمان‌بر است و هزينه‌ي زيادي در بر خواهد داشت.

بهترين شركت طراحي اپليكيشن موبايل چه شركتي است ؟

در طراحي اپ نكات پيچيده اي وجود دارد كه هر شركتي قادر به پياده سازي و توسعه آن نيست ، به همين دليل تعداد شركت هاي طراحي سايت به مراتب بيشتر از شركت هاي طراحي اپليكيشن است .
سفارش اپليكيشن اختصاصي براي ساخت اپ بايد به نكات زيادي توجه داشت كه بتوانيد با هزينه مناسب بهترين گزينه را انتخاب كنيد.

اپليكيشن فروشگاهي چيست و چه كاربردي دارد؟

قطعا همه افراد تمايل به افزايش فروش و كسب درآمد بيشتر هستند. طراحي اپليكيشن فروشگاه اينترنتي راهي آسان و مطمئن جهت افزايش چند برابري فروش و جذب مشتريان جديد مي باشد .
فروشگاه اينترنتي بستري مناسب براي جذب مشتريان بيشتر براي شما خواهد بود . آمار خريد اينترنتي به شكل چشمگيري در حال افزايش است نمونه هاي خارجي اپ فروشگاهي ميتوان به آمازون,
سفارش اپليكيشن اختصاصي اي بي, علي بابا و ... اشاره كرد. يكي از دلايل مهم استفاده از اپليكيشن‌هاي فروشگاهي ، جذابيت خريد آنلاين هست.

اموزش طراحي وب سايت

اموزش طراحي وب سايت براي فروش اينترنتي محصولات شما مي باشد كه با در كنار هم قرار گرفتن وب سايت فروشگاهي و اپليكيشن اندرويد و ios همه مشتريان مختلف را پوشش ميدهد . با رشد
و شدت گرفتن سريع خريد هاي اينترنتي و سفارشات انلاين فروشگاه اينترنتي لازمه موفقيت در دنياي امروز مي باشد با خريد اپليكيشن فروشگاهي پاسخگوي نياز هاي جامعه امروز باشيد و از رقيب
سفارش اپليكيشن اختصاصي هاي خود يك قدم جلوتر خواهيد بود.

طراحي اپليكيشن اندرويد ios فروشگاهي

در ايران بازار اپليكيشن خريد آنلاين بشدت رو به افزايش مي باشد .اين روزها تمايل به خريد انلاين بسيار افزايش پيدا كرده است.در حال حاضر بيش از 50 درصد از بازديد وب سايت ها از طريق گوشي موبايل
انجام مي گيرد و امار خريد اينترنتي از طريق فروشگاه هاي آنلاين روز به روز در حال افزايش است.طراحي سايت و اپليكيشن فروشگاهي يك فاكتور مهم در افزايش فروش و موفقيت بيشتر مي باشد.

گروه طراحي سايت

افزايش خرده فروشي هاي آفلاين و پيشرفت سريع خريد انلاين موجب شده كه داشتن اپ فروش انلاين لازمه هر كسب و كاري باشد. در صورت تمايل براي حفظ و رشد جايگاه كسب و كار خود در دنياي
سفارش اپليكيشن اختصاصي فروش انلاين با خريد اپليكيشن فروشگاهي اندرويد و ios رقيب هاي خود را كنار بزنيد .

بهترين اپليكيشن هاي فروشگاهي

ديجي كالا يكي از معروفترين نمونه اپليكيشن فروشگاهي اندرويد در ايران مي باشد. دي جي كالا با دارا بودن انواع دسته بندي ها تقريبا هر كالايي را در بر دارد.با اماري بيش از 1 ميليون نفر در روز از محبوب
ترين اپليكيشن هاي تجارت الكترونيك است. داشتن تنوعي از محصولات مختلف و پشتيباني سريع و مناسب از دلايل محبوبيت اپليكيشن مي باشد.ويژگي هاي بارز ديجي كالا مثل تنوع محصولات,دسته بندي
سفارش اپليكيشن اختصاصي هاي كامل, ارسال رايگان محصولات در بازه قيمتي,پشتيباني تمام وقت 24 ساعته, ضمانت برگشت و انواع روش هاي پرداخت و تحويل كالا از نقاط قويت آن هست.

قيمت طراحي سايت

يكي ديگر از مهم‌ترين و اصلي‌ترين دلايل طراحي اپليكيشن ، كسب موفقيت در بازاريابي است. طراحي ساده و به دور از پيچيدگي, استفاده از كليد هاي ميانبر كه به كاربر كمك مي كند تا راحت تر به هدف
سفارش اپليكيشن اختصاصي خود دست پيدا كند از مهم ترين نكات در طراحي اپليكيشن ios و اندرويد است. البته بايد دقت داشت كه استفاده نادرست اين كليد ها مي تواند باعث هواس پرتي شود.

ساخت يك اپليكيشن كاربردي

ساخت يك اپليكيشن كاربردي، اين فرصت را به شما مي‌دهد كه خدمات و محصولات خود را به افراد گوناگون عرضه كنيد. اين افراد، سفيران جديد بازاريابي شما خواهند بود. كاربران نصب اپ شما را به
يكديگر پيشنهاد مي‌كنند و مي‌توانيد از فرصت‌هاي ايجاد شده اين شيوه بازاريابي ويروسي به نفع خود استفاده كنيد. بنابراين با سفارش طراحي اپليكيشن، گامي موثر براي برندينگ و ثبت برند خود در
سفارش اپليكيشن اختصاصي ذهن كاربران برداشته ايد.

تعرفه يا هزينه طراحي اپليكيشن

تعرفه يا هزينه طراحي اپليكيشن (اندرويد، اي او اس) در تصميم گيري و انتخاب شركت طراحي امري مهم است اما همان طور كه مي دانيد كيفيت طراحي اپليكيشن ملاك اصلي براي انتخاب شركت است
زيرا طراحي اپليكيشن با كيفيت را فقط شركتي مي تواند انجام دهد كه حرفه اي و مجرب باشد. بنابراين براي ساخت اپليكيشن قبل از تعرفه و هزينه آن، شركتي معتبر با سابقه كاري و نمونه هاي كاري
سفارش اپليكيشن اختصاصي عالي را انتخاب كنيد.

طراحي اپليكيشن اندرويد و IOS

اندرويد كه در مقاله اپليكيشن اندرويد چيست در مورد آن توضيحات مفصلي داده شده است را ميتوان يكي از پركاربردترين سيستم عامل هاي تلفن هاي هوشمند دانست كه بيشتر از ۷۰٪ گوشي هاي
هوشمند را تشكيل ميدهد و از اين رو يكي از بزرگترين بازارهاي هدف براي طراحي اپليكيشن موبايل خواهد بود ولي جالب است بدانيد تعرفه طراحي اپليكيشن اندرويد به مراتب ارزانتر از اپليكيشن هاي
IOS خواهد بود.

سيستم عامل اندرويد

[caption id="attachment_1109" align="alignnone" width="300"]هرينه طراحي اپليكيشن اختصاصي هرينه طراحي اپليكيشن اختصاصي[/caption]

از اين رو ، اين سيستم عامل ( اندرويد ) نيز معيار هاي خاص خود براي قيمت گذاري را دارد كه با در نظر گرفتن امكانات مورد درخواست شما و قابليت هاي موجود در سيستم عامل اندرويد ، برآورد ميشود .
سفارش اپليكيشن اختصاصي بطور مثال اگر به فكر طراحي اپليكيشن تلفن همراه هستيد كه با نقشه ، مسيريابي ، تخمين مسافت و … را در خود جاي داده باشد.

هزينه طراحي اپليكيشن اندرويد

بر اساس همين قابليت هاي ، هزينه طراحي اپليكيشن اندرويد شما متفاوت خواهد شد ، پس ارائه يك پروپزال دقيق از خواسته هاي شما ، بهترين روش براي ارائه قيمت دقيق براي سفارش طراحي اپليكيشن
سفارش اپليكيشن اختصاصي با قيمت مناسب خواهد بود تا با تمامي جزئيات اپليكيشن شما آشنا شويم و بهترين قيمت را براي طراحي اپليكيشن شما ارائه كنيم .

تعرفه طراحي اپليكيشن ios :

سيستم عامل IOS كه شركت اپل ارائه مي كند ، در واقع سيستم عامل مورد استفاده در گوشي هاي آيفون ( iphone ) و تبلت هاي شركت اپل است كه از سرعت و هوشمندي بالايي برخوردار است و از
سفارش اپليكيشن اختصاصي همين جهت ، علاقمندان زيادي را به خود جلب نمود .

طراحي اپليكيشن ios

اين سيستم عامل جزء بهترين سيستم عامل هاي گوشي تلفن همراه محسوب مي شود اما به دليل قيمت بالاي گوشي هاي آيفون ، بازار كمتري را به خود اختصاصي داده است و به همين خاطر اكثر
استارت آپ ها و شركت هايي كه درخواست طراحي اپليكيشن ios دارند ، آن را در فاز دوم ارائه مي كنند و يا در اولويت دوم خود قرار مي دهند كه اين خود نشان دهنده اين است كه شايد بهتر باشد
سفارش اپليكيشن اختصاصي تمركز اصلي خود را در بخش اندرويد حفظ نمود و در نهايت با توجه به بازخورد بازار و درخواست مشتريان ، سرويس مورد نياز آنها را ارائه نمود .

تعرفه اپليكيشن اندرويد و IOS بصورت همزمان :

شايد از خود بپرسيد كه آيا مي توان هر دو اپليكيشن ( اندرويد و ios ) را بصورت همزمان دريافت كرد ؟ بله ، چون وب افرا جزء معدود شركت هايي است كه در اين زمينه فعاليت ميكند و طراحي اپليكيشن
خواهيم كرد و اين امر تنها با استفاده از جديدترين تكنيك ها برنامه نويسي روز دنيا ميسر خواهد بود.تيم طراحي اپليكيشن وب افرا ابزارهايي همچون Flutter كه محصول جديد شركت گوگل براي
سفارش اپليكيشن اختصاصي زيبا و با تكنولوژي بروز به حساب مي‌آيد را در پروژه‌هاي خود مورد استفاده قرار داده تا بهترين نتيجه و بازخورد را به همراه داشته باشد .

استفاده گسترده كاربران اينترنت از اپليكشين ها :

بر اساس آمار هاي به دست آمده 87 درصد از كاربران اينترنت از اپليكيشن ها جهت رفع نيازهاي خود استفاده مي كنند و تنها 13 درصد از وب سايت ها بهره مي برند. و اين به اين معني است كه توجه به
طراحي و ساخت اپليكيشن موبايل براي كسب و كارها به موقعيت بهتر در بازار فروش كمك مي كند.

چگونه اپليكيشن مي تواند به رونق كسب و كار شما كمك كند؟

طراحي و ساخت اپليكيشن به دنبال طرح ريزي يك استراتژي منظم و قوي و متناسب با كسب وكار شماست. پيش از ساخت اپليكيشن اندرويد شما مي بايست چيز هايي كه كسب وكار شما مي خواهد
به آن برسد را تعيين كنيد و با بررسي نقاط قوت و ضعف كسب كار خود اقدام به برنامه ريزي چگونگي ساخت يك اپليكيشن موبايل موفق و متناسب با نوع هدف و كسب كار خود كنيد تا بتواند منجر به اثر
سفارش اپليكيشن اختصاصي گذاري مثبت در فرآيند بازاريابي شما شود.

طراحي و ساخت اپليكيشن

توجه به حفظ هويت يك برند بخش مهمي از يك كسب و كار مي باشد، متخصصين ايليا سيستم در تلاش اند تا با حفظ هويت برند شما فرآيند طراحي و ساخت اپليكيشن اندرويد را به بهترين شكل رقم
سفارش اپليكيشن اختصاصي بزنند. از رنگ و زبان تا تصاوير مورد استفاده در اپ همه براساس هدف و نوع كسب و كار شما انتخاب مي شود تا بتواند هرچه بيشتر موجب گسترش كسب و كار شما شود.

عوامل موثر بر قيمت گذاري ساخت اپليكيشن :

 • سيستم عامل مورد نظر اندرويد يا ios
 • نوع كسب و كار
 • نوع پلتفرم و استفاده از قالب هاي آماده و يا طراحي اختصاصي
 • تكنولوژي به كار رفته در آن مانند Native و Multiplatform
 • ظاهر اپليكيشن و انيميشن هاي به كار رفته در آن
 • درخواست هاي مبني بر سفارشي سازي بيشتر مانند مبحث UI و UX
 • ويژگي هاي شاخص و اختصاصي سفرش كارفرما
 • زمان انجام پروژه

پركاربردترين اپليكيشن ها براي كسب و كارهايي خدماتي

يكي از پركاربردترين اپليكيشن ها براي كسب و كارهايي خدماتي و ارائه خدمات به مشتريان ، ساخت اپليكيشن خدماتي مي باشد. با اپليكيشن خدماتي مي‌توانيد كسب و كار خود را آنلاين معرفي كرده و
توسعه دهيد و خدمات خود را در هر زمان و هر مكان به مشتريان ارائه دهيد و براي تجارت خود برندسازي كنيد. با اپليكيشن خدماتي، خدمات با كيفيت به مشتريان ارائه مي كنيد و اعتماد آنها را جلب مي
سفارش اپليكيشن اختصاصي كنيد و باعث افزايش درآمد و سودآوري براي خود مي شويد.

اپليكيشن آماده فروشگاهي

طراحي اپليكيشن موبايل تنها ايجاد يك پوسته براي مخاطبان نيست. مثلا اگر از يك اپليكيشن آماده فروشگاهي براي كسب و كارتان استفاده مي‌كنيد، بايد در پشت‌پرده ماجرا بتوانيد تعداد سفارش‌ها،
تعداد خريدها، پرداخت‌ها و … را ببينيد. اين كاملا بديهي است. اكثر فروشگاه‌سازها روي بك‌اند كار كرده‌اند و شما مي‌توانيد اين اطلاعات را ببينيد. اما اين تمام ماجرا نيست. ممكن است بخواهيد اطلاعات
سفارش اپليكيشن اختصاصي وجود ندارد.

بك‌اند در قالب‌هاي آماده

بك‌اند در قالب‌هاي آماده ضعيف و ابتدايي است و اين باعث مي‌شود تيم شما براي مديريت اپ به مشكل بخورد. مثلا براي آپلود كردن يك محصول، تغيير دادن عكس يا متن و … كار تيم شما سخت‌تر خواهد
بود. اما در طراحي اختصاصي امكاناتي كه دوست داريد در اختيار شما قرار دارند. در صورت نياز مي‌توانيد از تيم طراح بخواهيد تا امكانات جديدي را براي تيم اضافه كنند. داده‌هاي مختلفي را در اختيار شما
سفارش اپليكيشن اختصاصي قرار دهند و يا اگر تغييراتي لازم است در پس‌زمينه‌ي اپ ايجاد كنند.
منبع : دولوپرز پرو


برچسب: https://developerspro.ir/، خريد قالب وردپرس، .طراحي سايت در اروميه، سفارش اپليكيشن، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۵۳:۰۹ توسط:reza ghorbani موضوع:

محصولات ترمووود

محصولات ترمووود

محصولات ترمووود شبيه ديگر محصولات چوبي از لحاظ تيمار و نگاهداري در برابر عوامل محيطي مي باشد اما, به دليل فرايند ترمو , به دليل كاهش تعادل رطوبتي چوب, ساختار آن از
لحاظ استحكام وضعيت مطلوب تري نسبت به ديگر محصولات معمولي دارد.اين بهبود ساختار منجر به كاهش ترك خوردگي و پوسته شدن در اثر تغييرات حرارت و شرايط جوي خواهد
گرديد. چنانچه از رنگها و پوليشهاي بر پايه آب استفاده گردد, به دليل اينكه بالانس رطوبت دچار تغييراتي شده است, به زمان زيادتري از معمول براي نفوذپذيري محصولات و همچنين
خشك شدن مواد نياز خواهد بود.محصولات ترمووود

محصولات ترمووود

به دليل خروج كامل رزين و ديگر صمغهاي گياهي از درون محصولات ترمووود در كارخانه جات به واسطه حرارت بالا.در هنگام رنگ آميزي سطوح و واكس زدن آنها, نياز چنداني به
پوشاندن جداگانه گره ها نمي باشد.چون تقريبا با ديگر مناطق الوار يكنواخت هستندمحصولات ترمووود

محصولات ترمووود محصولات ترمووود

.بدون استفاده از روشهاي تيمار نماي چوبي ترمووود .سطح كاج و اش مانند ديگر محصولات
چوبي معمولي خوهند شد.در واقع عمدتا به دليل وجود اشعه ماوراي بنفش نور خورشيد, سطوح داراي رنگي خاكستري رنگ شده.تركهاي ريز ميكروسكوپي بوجود خواهند آمد
و محصولات حالتي شبيه به قديمي و آنتيك از خود نمايش خواهند داد.محصولات ترمووود

انواع محصولات ترمووود نماي ساختمان

به منظور حفظ رنگ اوليه و همچنين كيفيت سطوح بر روي نماي چوبي ساختمان , تيمار و نگهداري الوار ضروري بنظر ميرسد. چنانچه قصد رنگ زدن محصولات ترموود را داريد, توصيه
ما به شما استفاده از مواد بر پايه روغن مي باشد.محصولات ترمووود

ويژگي آن

و تكرار آن تقريبا هر سه و يا پنج سال يكبار راهكاري استاندارد در صنعت ساختمان مي باشد. البته قبل از هر بار تمديد رنگ و پوليش بايستي از صاف و هموار و تميز بودن سطوح اطمينان حاصل كرد.

ليست قيمت چوب ترموود

فروش چوب ترمو، در ابعاد و اشكال بسيار متنوع، با قابليت نصب و اجرا براي استفاده در فضاي داخلي و خارجي ساختمان توسط گروه مازند چوب آريا به صورت گسترده ارائه
مي‌شود.مازند چوب آريا با بهترين قيمت چوب ترموود، محصولات ترمو را با كيفيت و دوام بسيار بالا، همراه با نصب سريع و آسان براي كليه نيازهاي داخلي و خارجي ساختمان
هاي مدرن را پوشش مي‌دهد.محصولات ترمووود

خريد ترموود

خريد ترمووود با كاربري بالا، از چوب نماي ساختمان و دكوراسيون داخلي تا مبلمان شهري و تابلوهاي مغازه‌ها و هر گونه مشاوره و راهنمايي براي استفاده از محصولات ترمو چوب
را از گروه تخصصي مازند چوب آريا بخواهيد.محصولات ترمووود

ترمووود چيست و چه كاربردي دارد؟

ترمووود، يك محصول چوبي زيبا و پايدار است كه با استفاده از روش‌هاي طبيعي، گرما و بخار توليد مي‌شود. تعديل حرارتي خواص ترمو چوب را بهبود مي‌بخشد و در نتيجه كاربرد
آن را در زمينه هاي مختلف گسترش مي‌دهد. ترمووود يك چوب مقاوم و پايدار است كه جز در شرايط بسيار نامطلوب، دچار پوسيدگي نمي‌شود. ترمو چوب با طيف گسترده اي
از مزايا، باعث شده است كه اين محصول براي اهداف بيروني و داخلي مورد استفاده قرار گيردمحصولات ترمووود

ترمومود چيست

مقاومت بالاي ترمو چوب در برابر رطوبت و پوسيدگي ، آن را به ماده اي عالي براي استفاده در محيط هاي بيروني تبديل كرده است. چوب ترمو نما يكي از بهترين محصولات براي نماي ساختمان و سازه هاي بيروني است. دوام و سطح پايداري و ماندگاري بالا ترمو چوب باعث كمترين تغييرات در استفاده بلند مدت از اين محصول ميشود.محصولات ترمووود

بهترين ترموود

نماي ترموود و استفاده از چوب ترمو در دكوراسيون داخلي خانه از ويژگي هاي كاربردي ترمووود است كه امروزه در بيشتر ساختمان‌هاي مدرن استفاده مي‌شود. اجراي نماي
ترموود در ساختمان علاوه بر زيبايي ، مانند يك محافظ در برابر سرما ,

بهترين ترموودبهترين ترموود

گرما و رطوبت عمل كند . همچنين چوب ترمو در ساخت مصنوعات چوبي نيز به وفور استفاده مي شود.
خريد ترموود و استفاده از آن در نماي چوبي داخل ساختمان ، علاوه بر زيبايي چشمگيري كه ايجاد مي‌كند، مي‌تواند

بهترين شرايط نگهداري از ترمو چوب

ترمو چوب بايد در مكان خشك نگهداري گردد. انبارهاي خنك بهترين مكان براي نگهداري ترمو وود است. ترمو چوب بايد به دقت كاور شده و در مكان مسقف انبار گردد. ترمووودها بايد به صورت افقي چيده شده و از تكيه‌گاه هاي آن‌ها استفاده شود تا از تغيير شكل چوب‌هاي تحتاني جلوگيري كند. چيدمان ترموودهاي در انبار بايد به گونه‌اي باشد كه هيچگونه تماسي با زمين نداشته باشند.محصولات ترمووود

محصولات ترموود

 • محصولات ترموود دايره بسيار بزرگي از نيازهاي داخلي و خارجي ساختمان هاي مدرن امروزي را پوشش مي دهد.
 • از طراحي دكراسيون داخلي با چوب طبيعي ترمووود گرفته تا نماي چوبي ساختمان ومبلمان فضاي سبز شهري.
 • در اين برگه به شكل اختصاري و اجمالي به كاربردهاي محصولات ترمووود مي پردازيم.محصولات ترمووود

طراحي دكوراسيون داخلي با ترموود:

از محصولات ترموود جهت طراحي داخلي و دكوراسيون فروشگاه ها و ساختمان ها استفاده مي شود.به علت طبيعي بودن و قابليت هاي بسيار زياد و مزاياي فراواني كه نسبت به ساير فراورده هاي چوبي دارد باعث شدهكه ترمووود جايگاه ويژه اي در معماري داخلي ايفا كند.از ترموود ميتوان به عنوان پارتيشين و ديوار كوب استفاده نمود.جهت كفسازي به عنوان كفپوش چوبي كه بسيار با دوام استم حصولات ترمووود

دكوراسيون داخلي ترموود

تا استفاده از آن بهعنوان پله.به دليل دارا بودن ضخامت هاي گوناگون در هر مكان كاربردهاي خاصي به خود ميگيرد و نقش بارزي را مي تواند ايفا نمايد.(محصولات ترموود)از تايل ترموود  توان به عنوان كفپوش بسيار زيبا و بادوامي در بالكن ها و تراس ها استفاده نمود.همچنين از اين محصول براي ساخت گلدان يا همان فلاور باكس نيز استفاده مي شود.محصولات ترمووود

طراحي دكوراسيون خارجي با ترمووود:

يكي از كاربردهاي بسيار همه گير از محصولات ترموود استفاده به عنوان نماي چوبي ساختمان ها مي باشد.به دليل هزينه هاي پايين و سرعت اجرا و كيفيت و زيبايي اين محصول , به يكي از پر كاربردترين محصولات ساختماني جهت نماي چوبي ساختمان تبديل شده است.ترمووود نماي ساختمان را مي توان با طيف بسيار گسترده اي از رنگ هاي ترموود پوشش داد و براي هر سليقه اي رنگ مخصوص ترموود موجود مي باشد كه اين هم يكي ديگر از دلايل فرا گير شدن محصولات ترموود شده است.محصولات ترمووود

استفاده از ترمووود جهت كف سازي:

ترموود با دارا بودن نوعي خاص با ابعاد و اندازه مخصوص , به يكي از پر كاربردترين محصولات

جهت كف سازي محوطه هاي باز به عنوان كفپوش چوبي تبديل گشته است.

كه هم به شكل تايل ترمووود موجود است كه هيچ نيازي به زير سازي ندارد

و هم به عنوان دك چوبي بادوام بسيار بالا نيز مي توان از آن استفاده نمود.

استفاده از محصولات ترمووود جهت استخر و سونا و ساخت روف گاردن نيز اين اواخر امري رايج و بسيار مدرن شده است.

ترمووود يا چوب ترمو چيست ؟

 ترمووود در واقع چوب‌هاي طبيعي فرآوري شده با مكانيزم‌هاي حرارتي پيشرفته است كه ماندگاري و استحكام بيشتري نسبت به ساير چوب‌ها دارند. چوب ترمو همان چوب خامي
است كه در پروسه توليد ترمووود قرار گرفته و بسياري از معايب چوب طبيعي از جمله پوسيدگي، تغيير رنگ و تورم را ندارد. ترمووود يكي از بهترين انواع چوب به منظور طراحي نما و دكوراسيون داخلي است و به دليل مقاومت و پايداري در برابر شرايط سخت محيطي در بسياري از پروژه‌هايي كه نياز به چوب با استحكام بالا دارد استفاده مي‌شود. ترمووود محصولي
است كه تمام زيبايي‌هاي چوب طبيعي را به همراه مزاياي چوب ترمووود و چوب طبيعي به زندگي انسان وارد مي‌كند.محصولات ترمووود 

ترمووود چگونه توليد مي‌شود؟

 براي ساخت اين محصول چوب طبيعي را در محيط عاري از اكسيژن در دماي بين ۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه سانتي‌گراد در كنار بخار آب در كوره‌هاي مخصوص چوب ترمو حرارت مي‌دهند؛ اين فرآيند
با توجه به مواردي مانند گونه چوب، ضخامت چوب و رطوبت اوليه ممكن است بين ۴۸ تا ۹۶ ساعت زمان ببرد. كيفيت چوبي كه براي توليد ترمووود مورد استفاده قرار مي‌گيرد بسيار مهم است و بايد به خاطر داشت كه هر نوع چوبي را نمي‌توان به ترمووود تبديل كرد.محصولات ترمووود 

توليد ترموود

 درختي كه طي مراحل توليد چوب ترمو مورد استفاده قرار مي گيرد از زمان بيرون آمدن از جنگل مي‌بايست تحت كنترل و محافظت قرار گيرد و مواردي مانند مناسب بودن گره‌ها، ساختار الياف، سن درخت و رطوبت چوب بسيار حائز اهميت است و با كيفيت محصول نهايي ارتباط مستقيم دارد. در برخي از جنگل‌هاي سوئد، فنلاند و روسيه چوب‌هاي بسيار مرغوبي جهت استفاده براي توليد ترمووود وجود دارد، همچنين براي جلوگيري از تخريب جنگل‌ها مزارع پرورش درخت به منظور بهره‌گيري از چوب آن رواج پيدا كرده است.محصولات ترمووود 

چگونگي ترموود

 هنگامي كه به چوب گرما داده مي شود طول عمر آن افزايش پيدا مي‌كند كه اين مورد با ميزان گرماي اعمال شده رابطه مستقيم دارد. به طور كلي هر چه دما در فرآيند توليد چوب ترمو بيشتر باشد طول عمر آن نيز افزايش مي يابد. به دليل حذف بخش اعظم سلولز در روند تيمار حرارتي ، چوب ديگر حاوي موادم غذي مناسبي نيست كه باعث رشد قارچ ها و پوسيدگي آن شود. بسته به دمايي كه به چوب داده مي‌شود مقاومت آن در برابر عوامل محيطي افزايش پيدا مي‌كند و هرچه دماي اعمال شده بالاتر باشدمحصولات ترمووود 

بهترين ترموود

 مقاومت بيشتري حاصل مي‌گردد. افزايش دماي چوب منجر به از دست رفتن بخش اعظمي از سلولز موجود در چوب مي‌شود، در نتيجه مواد مغذي مورد استفاده توسط قارچ‌ها و حشرات از بين رفته و در مقابل آنها مقاوم خواهد شد.محصولات ترمووود

نماي ترموود

پنماي ترمووود يا همون چوب نمايي است كه طرفداران خاص خودش را دارد و نمايي خاص و منحصر به فرد محسوب مي شود. شايدم از يكي از دلايلي كه اين نما را به نمايي خاص تبديل كرده است قيمت بالاي نماي ترمووود مي باشد. اين نما به دليل نوع چوب محصولات ترمووود

نماي ترموودنماي ترموود

خاصي كه در آن به كار مي رود قيمت بالايي دارد. چوبي كه در اين نما استفاده مي شود خصوصيات رفتاري بسيار بهتري از چوب هاي معمولي دارد و به همين دليل است كه در نماي ساختمان به كار مي رود و دوام و پايداري خوبي داردمحصولات ترمووود.

اجراي ترمووود

قيمت نهايي نماي ترمووود بر حسب متر مربع محاسبه مي شود. قيمت الوارهاي چوبي ترمو با توجه به ضخامت آنها تغيير مي كند. ضخامت الوار با قيمت آنها رابطه مستقيم دارد و هر چقدر ضخامت كمتر باشد قيمت نيز كمتر خواهد بود. ارزانترين الوارهاي ترمو، الوار هاي با ابعاد 92*16 ميليمتر هستند. مناسب ترين الوارها براي نماي ترموود با ضخامت 19 ميليمتر و عرض هاي 117، 92 و 140 ميليمتر مي باشد.محصولات ترمووود

عوامل مهمي كه قيمت گذاري نماي ترموود دخيل هستند:

قيمت ترمو وود؛ ترموود ها با توجه به ضخامت و ابعاد و كيفيتي كه دارند قيمت هاي متفاوتي دارند.قيمت و هزينه زيرسازي نما؛ زيرسازي نماي ترمووود هم با الوارهاي چوبي انجام
مي شود و به صورت بسته بندي به فروش مي رسد.محصولات ترمووود

اجرا نصب

قيمت و هزينه رنگ كاري چوب ها (ترمووود بايد قبل از اجرا رنگ آميزي شود. رنگ هاي مختلفي مثل عسلي، فندقي، لاك، گردويي تيره و روشن و… براي ترمووودها موجود است.
رنگ آميزي به دو صورت مي توان انجام داد، يكي اينكه از محل خريد درخواست شود كه ترمووود رنگ آميزي شده به شما تحوي دهد. در اين صورت هزينه رنگ آميزي حدود متري
45 هزار تومن مي باشد. همچنين مي توانيد با خريد رنگ خودتان اقدام به رنگ آميزي ترمووود ها كنيد.محصولات ترمووود

ساير هزينه ها

 • ساير هزينه هاي اجراي نما مثل ابزارآلات، پرت و…
 • مقاله جامه در مورد ترمووود ⇐ نماي ترمووود
 • سنگ طرح چوب
 • سنگ طرح چوب ايناب
 • جايگزيني عالي براي ترمووود گران قيمت

طرح سنگ ترموود

سنگ طرح چوب ايناب يكي از محصولاتي است كه مي تواند جايگزين ترمووود در بسياري از موارد باشد. اين سنگ بافت و شكلي تقريبا شبيه به چوب دارند. از آنجايي كه جنس اين
محصول سنگ است بسيار مقاوم تر از ترمووود در برابر ضربه و شرايط مختلف مي باشد. از طرفي قيمت اين سنگ نسبت به ترمووود هاي نما بسيار بسيار پايين تر است و عملا نمي
توان قيمت آن را با ترمووود مقايسه كرد. هميشه مي توان از اين محصول به عنوان جايگزيني مناسب براي ترمووود ياد كرد. براي كسب اطلاعات بيشتر كليك كنيد.محصولات ترمووود

ويژگي ترموود

 • سنگ طرح چوب ايناب
 • سنگ طرح چوب ايناب
 • مزاياي نماي ترموود
 • زيبايي خاص
 • نصب آسان و سريع
 • وزن مناسب
 • بافت خالص
 • مقاوم در برابر حشرات موذي و پوسيدگي
 • مقاومت بالاتر نسبت به چوب معمولي

معايب

 • پايين بودن مقاومت مكانيكي
 • عدم مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش در صورت عدم استفاده از رنگ هاي مناسب بر روي سطح چوب
 • انواع ترمو وود
 • نرم چوب = درختان سوزني برگ
 • سخت چوب = درختان پهن برگ

رنگ ترمووود

رنگ ترمووود يكي از مسائلي است كه بايد اطلاعات كافي در مورد آن را داشته باشيد تا خريدي خوب و مقيد داشته باشيدچوب ترمووود فنلاندي به خودي خود داراي
مقاومت و ضد آب بودن خوبي است كه تا حد مطلوبي توانايي مقابله با عوامل فرسودگي را دارد ولي با ما همراه باشيد.رنگ ترمووود با ايجاد يك لايه بر روي چوب هاي
ترمو ، به چوب ها اين قدرت را ميدهد تا بتوانند بيشتر در مقابل عوامل فرسودگي مقاومت از خود نشان ميدهند.رنگ ترمووود يكي از بهترين عوامل محافظت از چوب هاي
ميباشد محصولات ترمووود

نكته جالب :

 •  هر يك ليتر رنگ ترمووود پوششي به اندازه 12 متر مربع را دارد و ميتواند تا 10 - 12 متر مربع را پوشش دهد.
 • براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ترمووود قيمت و قيمت روز محصولات ترموووذ ، همين حالا با ما تماس بگبربد.
 • مجموعه وود مستر براي ارائه خدمات شايسته و برتر به مشتريان ، پاسخگوي شما ميباشد حتي در ايام تعطيل.محصولات ترمووود

 علاوه بر اين ويژگي :

در كنار تمام اين موارد ، مجموعه وود مستر داراي پروسه خريدي آسان و سريع براي مشتريان و ارسال سريع محصولات را براي مشتريان فراهم كرده است.
رنگ هاي ترمووود از كشور هاي مختلف توليد و صادرات ميشوند كه رنگ ترمووود آلماني يكي ديگر از رنگ هاي معروف ما ميباشد و غير مستقيم در ترمووود قيمت ها تاثير دارد.
يكي ديگر از انواع رنگ هاي ترمووود ، رنگ ترموووود تيكوريلا است كه يكي ديگر از رنگ هاي چوب ترمو ميباشد و در مقاله خودش به خوبي درباره اش توضيح داديم.
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد رنگ هاي ترمووود و معيار هايي كه بر اساس آنها قيمت گذاري ميشود، همين حالا با ما تماس بگيريد.محصولات ترمووود

ترمووود براي كف

چوب هاي ترمووود علاوه بر كاربرد هاي فراواني كه در زمينهه هاي مختلف دارد ، در زمينه كف در فضا هاي داخلي و يا خارجي هم كاربرد هاي خيلي خوبي دارد.البته به دليل اينكه
در رابطه با ترمووود قيمت ، پروژه هاي ترمووود براي كف نيز مهم است ، خواستيم تا در اين مقاله مقداري در مورد آن توضيح بدهيم.نكته : درباره ترموود كف نيز ، ما يك مقاله به صورت جداگانه در نظر گرفتيم كه ميتوانيد با كليك بر روي آن ، آن مقاله را بخوانبد و اطلاعات تان را درباره ترموود كف، افزايش دهيد.محصولات ترمووود

مسائل مهم ترموود

يكي از مسائلي كه در مقاله ترموود كف مطرح شد و در ترمووود قيمت نيز نقش دارد، نوع چوبي است كه در اين نوع پروژه ها كار ميشود.بسته به فنلاندي يا ايراني بودن چوب هايي
كه كار شده است، در ترمووود قيمت نيز تاثير بسزايي دارند كه در ادامه بيشتر در مورد آن براي شما توضيح خواهيم داد.شايد تا الان متوجه اين شده باشيد كه قيمت ترمووود ايراني از ترمووود فنلاندي كمتر است و اگر فنلاندي در كار يا پروژه تان استفاده شود، مبزان قيمت كارتان نيز بيشتر خواهد شد.محصولات ترمووود

قيمت ترموود :

از اين رو در ترمووود قيمت در اين گونه پروژه ها نقش مهمي دارد كه اين مورد را حتي در مشاوره خريد حرفه اي مجموعه ما، به شما ميگويند.در كف، ترمووود يا به صورت چوب كار
ميشود و يا به صورت تايل كار ميشود كه در هر نوعي كه كار ميشود ، تاثير خاص خود را در ترمووود قيمت ميگذارد.پيشنهاد : براي ترمووود كار كردن در كف در فضا هاي خارجي و بيروني
، از ترمووود فنلاندي استفاده كنيد و با رنگ ترمووود و يا در صورت لزوم با نانو آن را پوشش دهيد تا مقاومتش افزايش پيدا كند.محصولات ترمووود

ترمووود قيمت در تراس

مجموعه وود مستر در راستاي ارائه خدمات بهتر و شايسته به مشتريان، پاسخگوي شما ميباشد حتي در روز هاي تعطيل.پروسه خريد آسان، مشاوره تلفني خريد حرفه اي و ارسال
سريع محصولات را با ما تجربه كنيد.محصولات ترمووود

ترموود تراس - ترموود

براي اينكه به خوبي بتوانيم ترمووود قيمت را درباره تراس براي شما به خوبي توضيح دهيم، لازم است تا شما يك سري به مقاله ترمووود تراس بزنيد و كمي اطلاعات از آن كسب كنيد
.البته لازم به ذكر است كه مجموعه وود مستر در زمينه تراس - سقف - كف - استخر - آلاچيق و ... در زمينه فروش و اجراي حرفه اي آن ها به خوبي سابقه دارد.البته شايد بعضي از
افراد از سابقه درخشان مجموعه وود مسر در زمينه فروش و اجراي حرفه اي ترمووود چيزي ندانند ولي نمونه كار هاي ما در زمينه ترمووود، حرف ديگري را براي گفتن دارند.محصولات ترمووود

ترموود و انواع آن :

ترمووود در تراس يكي ديگر از عواملي است كه در ترمووود قيمت تاثير زيادي دارد و ميتواند حتي ميتوان از آن به عنوان يكي از بهترين پروژه هاي ترمووود ياد كرد كه نمونه كار هاي
زيبايي در اين مورد هم داريم.انواع پروژه هاي ترمووود در ترمووود قيمت نقش بسزايي دارند و هر كدام به اندازه ارزشي كه دارند در ترمووود قيمت تاثير ميگذارند.در ترموود تراس يكي
از چيز هايي كه مهم است اين است كه ترموودي كه در تراس به كار ميرود ، فنلاندي باشد بهتر است و اگر رنگ ترمووود هم خورده باشد كه ديگر عالي استمحصولات ترمووود

مقاومت ترموود :

زيرا مقاومت چوب افزايش ميابد و چوب در تراس كه در مجاورت نور خورشيد يا همان اشعه يووي قرار ميگيرد، با مقاومتي كه دارد مانع از رنگ پريدگي چوب ها ميشود.براي مثال بايد
بدانيد كه ما در هر موضوعي از ترموود تراس سوالي داشتيد، همان لحظه با ما تماس بگيريد تا مشاور فروش حرفه اي ما، درباره آن هر اطلاعاتي كه لازم داريد را بگويد.يادآوري
: مجموعه وود مستر در راستاي ارائه خدمات بهتر و شايسته به مشتريان، پاسخگوي شما ميباشد حتي در روز هاي تعطيل.محصولات ترمووود

اصلاعات بيشتر :

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره ترمووود قيمت و قيمت روز محصولات چوب ترموود، همين حالا ميتوانيد با ما تماس بگيريد.پروسه خريد آسان، مشاوره خربد حرفه اي و ارسال سريع محصولات را با مجموعه وود مستر تجربه كنيد.محصولات ترمووود


برچسب: https://chideman-co.com/، ترمووود، كناف، كابينت آشپزخانه ممبران، سقف كاذب، محوطه سازي، تعميرات ساختمان، اپكسي، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۶:۳۶ توسط:reza ghorbani موضوع: